Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel12 maj 2022Representationen i Finland

EU:s utbildningskommissionär, Mariya Gabriel: ”Det europeiska studentkortet – så mycket mer än bara ett kort”

komissaari Mariya Gabriel

”Vi har en vision för den högre utbildningen i EU. Men den visionen kan bara förverkligas om studenter och lärare smidigt kan flytta från ett lärosäte till ett annat, från ett EU-land till ett annat, för att få bästa möjliga lärande- och undervisningserfarenheter”, skriver Mariya Gabriel, EU:s utbildningskommissionär, i Turun Sanomat den 9 maj. EU-kommissionen ville modernisera och förenkla den här processen via ett initiativ om det europeiska studentkortet. Genom initiativet digitaliseras allt med koppling till studentutbyten inom Erasmus+ – från ansökningsprocessen och erkännande av meriter till utbyte av uppgifter om studenterna och digitala underskrifter av handlingar.

Hittills har 2,6 miljoner studenter omvandlat sitt nationella kort till ett europeiskt studentkort. I slutet av 2025 ska alla studenter i EU kunna utnyttja det nya kortet, som också kan ge tillgång till bibliotek, inkvartering, transporter och rabatter på kulturell verksamhet i hela EU. ”Modern och effektiv handläggning av utbyten är nu inom räckhåll. Det kommer att leda till stora förenklingar för alla inblandade och kommer också att förbättra kvaliteten på utbildningen i EU”, slår utbildningskommissionär Gabriel fast.

Läs hela debattartikeln (på finska) här: https://www.ts.fi/lukijoilta/5650973

 

Översikt

Publiceringsdatum
12 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland