Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel26 november 2020Representationen i Finland

Kommissionär Dalli: ”Vi måste skapa ett tryggt samhälle för Europas kvinnor”

”Våld mot kvinnor är ett globalt fenomen djupt rotat i könsstereotyper och ojämställdhet mellan kvinnor och män. Det förekommer i alla länder, kulturer och samhällsgrupper och är oberoende av socioekonomisk status.

För mer än var tredje kvinna och flicka i Europa är våld verklighet – de skadas fysiskt, sexuellt och psykiskt. Detta påverkar deras välbefinnande mycket negativt och hindrar dem från att delta i samhället fullt ut. I slutändan är det inte bara kvinnorna och flickorna som tar skada, utan samhället i stort. Coronakrisen har förvärrat situationen och nedstängningen av samhället, som har skett på flera håll, har lett till att offren har blivit isolerade i hemmen tillsammans med våldsförövarna, dag ut och dag in”, skriver EU:s jämställdhetskommissionär Helena Dalli i Hufvudstadsbladet den 25 november med anledning av den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. ”Problemen är så omfattande att det bästa sättet att effektivt bekämpa våld mot kvinnor vore genom gemensamma åtgärder på EU-nivå – för att varje kvinna och flicka ska få samma skydd, oavsett var de bor i EU”, betonar Dalli.

Läs mer: https://www.hbl.fi/artikel/for-mer-an-var-tredje-kvinna-och-flicka-i-europa-ar-vald-verklighet-de-skadas-fysiskt-sexuellt-oc/

Översikt

Publiceringsdatum
26 november 2020
Upphovsman
Representationen i Finland