Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel31 maj 2021Representationen i Finland

Cirkulär ekonomi: Riktlinjer från EU-kommissionen om tillämpning av reglerna för plastprodukter för engångsbruk

I dag ger kommissionen riktlinjer om EU-reglerna om plastprodukter för engångsbruk. Dessutom antar kommissionen ett genomförandebeslut om övervakningen och rapporteringen av fiskeredskap som släppts ut på marknaden och uttjänta fiskeredskap som...

Enligt de EU-regler om plastprodukter för engångsbruk som antogs 2019 måste medlemsländerna senast den 3 juli i år ha antagit åtgärder för att se till att vissa plastprodukter för engångsbruk inte längre släpps ut på EU-marknaden.

Det rör sig om följande produkter: bomullspinnar, bestick, tallrikar, sugrör, omrörare, ballongpinnar, muggar, vissa produkter av expanderad polystyren (muggar samt livsmedels- och dryckesbehållare) och alla produkter tillverkade av oxo-nedbrytbar plast. För alla dessa produkter finns det överkomliga alternativ som inte innehåller plast på marknaden.

För andra plastprodukter, såsom fiskeredskap och våtservetter, har andra åtgärder antagits, till exempel begränsning av deras användning, minskad förbrukning och förhindrande av nedskräpning genom märkningskrav, system för utökat producentansvar (principen om att förorenaren betalar), kampanjer för att öka medvetenheten och krav på produktutformning.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att de nya reglerna tillämpas enhetligt i hela EU.

Syftet med genomförandebeslutet om övervakning och rapportering av fiskeredskap som släppts ut på marknaden och uttjänta fiskeredskap som samlats in är att hjälpa medlemsländerna att fullgöra sin skyldighet att från och med 2022 rapportera om fiskeredskap som innehåller plast och som släppts ut på marknaden och om fiskeredskap som samlats upp till havs.

För Finlands del ansvarar miljöministeriet för genomförandet av reglerna i direktivet och förslaget är nu på remissrunda. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer i sin tur att övervaka eventuella nya produktförbud och märkningskrav som påbuds enligt lagen.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2710

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
piia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (piia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
31 maj 2021
Upphovsman
Representationen i Finland