Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli18. kesäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Kestävä taloudellinen toiminta saa EU:ssa oman luokitusjärjestelmän

Komissio otti tänään tyytyväisenä vastaan tiedon luokitusjärjestelmäasetuksen hyväksymisestä Euroopan parlamentissa. Kyseessä on keskeinen säädös, jolla tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa edistämällä yksityisen sektorin investointeja...

Luokitusjärjestelmäasetuksen avulla laaditaan maailman ensimmäinen kestävän taloudellisen toiminnan luokitusjärjestelmä. Järjestelmää kutsutaan myös vihreäksi luetteloksi tai taksonomiaksi.

Tarkoituksena on luoda yhteinen käsitteistö, jota rahoittajat voivat käyttää tehdessään investointeja hankkeisiin ja toimintaan, joilla on merkittävä myönteinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön.

Säädöksellä annetaan rahoittajille mahdollisuus suunnata investoinnit kestävämpään teknologiaan ja liiketoimintaan, ja se on näin ollen ratkaisevan tärkeä EU:n vuodeksi 2050 asettaman ilmastoneutraaliuden tavoitteen kannalta.

Asetuksen mukaisesti komissio on käynnistänyt tänään myös menettelyn, jolla haetaan jäseniä kestävän rahoituksen foorumiin.

Foorumi on neuvoa-antava elin, jossa on asiantuntijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Se avustaa komissiota laatimaan teknisiä seulontakriteereitä, neuvoo komissiota EU:n luokitusjärjestelmän jatkokehittämisessä ja antaa laajemminkin neuvoja kestävästä rahoituksesta.

Kestävän rahoituksen foorumin jäsenten hakumenettelyyn voi osallistua 4 viikon ajan. Hakuaika päättyy 16. heinäkuuta 2020.

Tämänpäiväisessä äänestyksessä hyväksytty luokitusjärjestelmäasetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan sellaisenaan.

Komissio antaa myöhemmin säädöksiä, jotka sisältävät teknisiä seulontakriteerejä ja joilla täydennetään asetuksessa vahvistettuja periaatteita ja määritetään, millainen taloudellinen toiminta on hyväksyttävää kunkin ympäristötavoitteen kannalta.

Kriteerit, jotka koskevat ilmastonmuutoksen hillitsemistä tai siihen sopeutumista, hyväksytään tämän vuoden loppuun mennessä ja neljää muuta ympäristötavoitetta koskevat kriteerit ensi vuoden loppuun mennessä.

Muut neljä ympäristötavoitetta ovat vesivarojen ja merten tarjoamien luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1112

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. kesäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto