Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel30 september 2021Representationen i Finland

Lämna in synpunkter på översynen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning

Det har gått nästan tjugo år sedan den senaste omfattande översynen av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning. Under den tiden har mycket hänt både i samhället och inom forskningen. Det har också dykt upp nya utmaningar, till exempel antimikrobiell...

Kommissionen har därför nyligen inlett ett offentligt samråd inför översynen. Syftet med det offentliga samrådet är att samla in synpunkter från berörda parter och allmänheten som stöd till utvärderingen av den befintliga läkemedelslagstiftningen om humanläkemedel, för att säkerställa ett framtidssäkert och kriståligt regelverk för läkemedel. Samrådet bygger vidare på det offentliga samråd som genomfördes inför utarbetandet av EU:s läkemedelsstrategi i november 2020. Berörda parter och allmänheten, inklusive patienter, farmaceuter och läkare, är välkomna att delta i samrådet. Organisationer som företräder patienter och civilsamhället och är aktiva inom folkhälsa, hälso- och sjukvårdspersonal och vårdgivare, den akademiska världen, forskare och läkemedelsindustrin får också gärna inkomma med synpunkter. Synpunkterna kommer sedan att ligga till grund för den utvärdering och konsekvensbedömning som görs vid översynen av EU:s läkemedelslagstiftning. Du kommer till det svenskspråkiga samrådsformuläret genom att byta språk i språkbalken uppe på sidan. Tyck till i samrådet senast den 21 december.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12963-EUn-yleisen-laakelainsaadannon-tarkistus/public-consultation_sv

Översikt

Publiceringsdatum
30 september 2021
Upphovsman
Representationen i Finland