Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel13 januari 2022Representationen i Finland

Tyck till om hållbar varukonsumtion!

Ihmisiä ostoksilla

För att främja en hållbar varukonsumtion, vilket omfattar reparation och återanvändning av varor, arbetar EU-kommissionen för närvarande på ett förslag till direktiv och vill gärna ta del av dina synpunkter. Syftet med initiativet är att främja en mer hållbar användning av varor under hela deras livslängd. Det ska uppmuntra konsumenterna att göra mer långsiktiga val genom att ge incitament och verktyg för att använda varorna längre, bland annat genom att laga dem. Initiativet ska också uppmuntra tillverkarna att utforma produkter som håller längre och är lätta att reparera. Dessutom ska det bidra till att minska ohållbar konsumtion och dess negativa effekter på miljön och klimatet samt till att bygga upp en cirkulär ekonomi. Nu vill vi veta vad du tycker! Dina synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med detta initiativ. Du kommer till det svenskspråkiga formuläret genom att byta språk i språkbalken uppe på sidan. Delta i det offentliga samrådet senast den 5 april.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Hallbar-varukonsumtion-framjande-av-reparation-och-ateranvandning_sv

 

Översikt

Publiceringsdatum
13 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland