Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 1 min

Kommissionen vill höra dina synpunkter på den nya skogsstrategin

Som ett led i EU:s gröna giv tänker kommissionen lägga fram en ny skogsstrategi för friska och motståndskraftiga skogar. Kommissionen har nu inlett ett offentligt samråd om strategin och uppmanar privatpersoner och berörda aktörer att inkomma med...

Målet är att strategin ska skapa förutsättningar för friska skogar som kan bidra till både biologisk mångfald, klimatmål och försörjningsmöjligheter. Fokus kommer att ligga på skydd, återställande och hållbar skötsel av skogar i EU, men också på skogar i övriga världen som inte omfattas av andra initiativ. Du kommer till det svenskspråkiga samrådsformuläret genom att byta språk i språkvalsmenyn uppe på sidan när du klickar på länken nedan. Du kan lämna synpunkter på strategin fram till den 19 april.

Läs mer: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy

Översikt

Publiceringsdatum
4 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland