Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 oktober 2023Representationen i Finland

Internationella lärardagen: verktyg för att främja den digitala kompetensen

Opettajat
EU-kommissionen har sammanställt riktlinjer för lärare och utbildare om att bekämpa desinformation och främja digital kompetens genom utbildning.

Unesco har utsett den 5 oktober till den internationella lärardagen. Lärare säkerställer utbildningssystemets kvalitet och effektivitet med sina arbetsinsatser. De hjälper elever att tänka kritiskt och leta information i många olika typer av källor, att kunna samarbeta och att lösa kniviga situationer genom att fatta kloka beslut.

Digital kompetens är något som alla behöver för att klara sig i samhället och för att kunna delta i det demokratiska beslutsfattandet i dagens värld. Finland är känt för den goda läskunnigheten i landet och dator- och informationskompetens ingår nuförtiden i läroplanerna för alla stadier, till och med så tidigt som inom småbarnspedagogiken.

EU-kommissionen har sammanställt riktlinjer till lärare och utbildare om hur man kan bekämpa desinformation och främja den digitala kompetensen, bland annat i form av olika tips och aktivitetsplaner. Syftet är att skapa en bredare förståelse för den digitala kompetens som erhålls genom utbildning, främja ansvarsfull och säker användning av digital teknik och öka allmänhetens medvetenhet och kunskaper om desinformation.

Även Faktabaari har tagit fram en vägledning som innehåller mångsidig information och många exempel på hur man kan främja den digitala informationskunnigheten i klassrummet. Vägledningen är tillgänglig på finska.

Översikt

Publiceringsdatum
3 oktober 2023
Upphovsman
Representationen i Finland