Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote8. maaliskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 3 min

Kansainvälinen naistenpäivä 2022: Komissio ehdottaa EU:n laajuisia sääntöjä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi

Kansainvälinen naistenpäivä

Euroopan komissio ehdottaa tänään EU:n laajuisia sääntöjä naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumiseksi. Ehdotetulla direktiivillä kriminalisoidaan raiskaus suostumuksen puutteen perusteella, naisten sukuelinten silpominen sekä verkkoväkivalta, kuten ilman suostumusta tapahtuva intiimien kuvien jakaminen, verkkoahdistelu, verkkohäirintä ja verkossa tapahtuva yllyttäminen väkivaltaan tai vihaan.

Uusilla säännöillä myös parannetaan uhrien oikeussuojan saatavuutta ja kannustetaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön keskitettyjen palvelupisteiden järjestelmä, jossa kaikki tuki- ja suojelupalvelut sijaitsisivat samassa paikassa. Uhrien olisi voitava hakea korvausta rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä. Ehdotuksessa myös vaaditaan uhreille asianmukaista ja heidän tarpeensa huomioon ottavaa suojelua ja tukea esimerkiksi maksuttomien hätäpuhelinpalvelujen sekä raiskauskriisikeskusten kautta. Siinä säädetään myös kohdennetusta tuesta ryhmille, joilla on erityistarpeita tai jotka ovat vaarassa, mukaan lukien aseellista selkkausta pakenevat naiset.

Ehdotettujen uusien sääntöjen keskeinen sisältö:

  1. Raiskauksen, naisten sukuelinten silpomisen ja verkkoväkivallan kriminalisointi 

Komissio ehdottaa seuraavien tekojen kriminalisointia koko EU:ssa: i) raiskaus suostumuksen puutteen perusteella, ii) naisten sukuelinten silpominen, iii) verkkoahdistelu, iv) ilman suostumusta tapahtuva intiimien kuvien jakaminen, v) verkkohäirintä, ja vi) väkivaltaan tai vihaan yllyttäminen verkon kautta.

Ehdotuksella täydennetään digipalvelusäädöstä määrittelemällä verkkoväkivaltaan liittyvä laiton verkkosisältö. Se myös mahdollistaa nopeat oikeudelliset menettelyt tällaisen verkkosisällön poistamiseksi nopeasti. 

  1. Turvalliset raportointi- ja riskinarviointimenettelyt

Ehdotuksessa esitetään uusia sukupuolisensitiivisiä tapoja ilmoittaa väkivaltatapauksista. Nämä tavat ovat turvallisempia, yksinkertaisempia, helpommin saatavilla olevia – myös verkossa – ja lapsiystävällisiä. Salassapitovelvollisuus ei enää estäisi asiantuntijoita, kuten terveydenhuollon työntekijöitä tai psykiatria, ilmoittamasta tapauksista, joihin liittyy perusteltu epäily välittömästä vakavan fyysisen vahingon vaarasta.

  1. Uhrien yksityisyyden kunnioittaminen oikeudenkäynneissä ja oikeus korvaukseen

Komissio ehdottaa, että uhrin yksityiselämään ja erityisesti sukupuolihistoriaan liittyviä todisteita tai kysymyksiä voidaan käyttää vain silloin, kun se on ehdottoman välttämätöntä. Uhreilla olisi oikeus vaatia rikoksentekijältä täyttä korvausta aiheutuneista vahingoista, muun muassa terveydenhuollon kustannuksista, tukipalveluista, menetetyistä tuloista sekä fyysisistä ja psyykkisistä haitoista. Uhrien olisi voitava hakea korvausta rikosoikeudellisen menettelyn yhteydessä.

  1. Uhrien tukeminen puhelinpalvelujen ja raiskauskriisikeskusten avulla

Komissio ehdottaa, että jäsenmaat tarjoaisivat seksuaalisen väkivallan uhrien erityistarpeisiin räätälöityjä erityispalveluja, kuten raiskauskriisikeskuksia. Jäsenmaiden olisi myös annettava kohdennettua tukea uhreille, kuten aseellista selkkausta pakeneville naisille, joihin kohdistuva väkivallan riski on erityisen suuri. Jos kyseessä on lapsi, viranomaisten olisi tarjottava ikätasoa vastaavaa tukea lapsen edun mukaisesti.

  1. Koordinoinnin ja yhteistyön parantaminen

Jäsenmaiden olisi vaihdettava parhaita käytäntöjä ja kuultava toisiaan rikosasioissa, muun muassa Eurojustin ja Euroopan oikeudellisen verkoston kautta. Edistymisen ja eri jäsenmaiden tilanteen seuraamiseksi komissio ehdottaa myös, että jäsenmaat velvoitettaisiin keräämään naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta tietoja, jotka otettaisiin huomioon EU:n laajuisessa tutkimuksessa viiden vuoden välein.

Vuoden 2022 kertomus sukupuolten tasa-arvosta

Komissio julkaisee tänään myös Euroopan komission vuoden 2022 vuosikertomuksen sukupuolten tasa-arvosta EU:ssa. Vuonna 2021 saavutettiin merkittävää edistystä lainsäädäntötoimissa, jotka koskivat palkka-avoimuutta ja riittäviä vähimmäispalkkoja EU:ssa sekä tulevaa digipalvelusäädöstä, joka auttaa suojelemaan käyttäjiä verkossa. Komissio myös ehdotti joulukuussa 2021 vihapuheen ja -rikosten sisällyttämistä ”EU-rikosten” luetteloon.

Kertomuksessa todetaan, että pandemialla on ollut suhteettoman suuri vaikutus naisiin. Vuonna 2020 naisten osallistuminen työvoimaan väheni 0,5 prosentilla verrattuna vuoteen 2019, kymmenen vuotta jatkuneen tasaisen kasvun jälkeen. Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat edelleen yleisiä EU:ssa, ja pandemia on pahentanut niitä, mikä pätee myös verkkoväkivaltaan.

Kertomus osoittaa, että kykenemättömyys puuttua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan maksaa: sen hinta on noin 289 miljardia euroa vuodessa.

Tausta

Tarve ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, suojella uhreja ja rangaista rikoksentekijöitä ilmoitettiin keskeiseksi painopisteeksi puheenjohtaja von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa, ja se on myös osa sukupuolten tasa-arvostrategiaa 2020–2025.

Naisiin kohdistuva väkivalta ja lähisuhdeväkivalta ovat yleisiä koko EU:ssa: arvioiden mukaan ne koskevat kolmasosaa naisista. Puolet naisista on kokenut seksuaalista häirintää. Yksi 20 naisesta ilmoittaa joutuneensa raiskatuksi. Myös verkkoväkivalta on yleistymässä, ja se kohdistuu erityisesti julkiseen elämään osallistuviin naisiin, kuten toimittajiin ja poliitikkoihin. Puolet naisista on kokenut sukupuoleen perustuvaa verkkoväkivaltaa. Naiset kokevat myös väkivaltaa työssä: noin kolmannes seksuaalista häirintää kokeneista naisista on joutunut sen kohteeksi työpaikalla.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1533

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
8. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto