Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel17 februari 2022Representationen i Finland

Anordna ett havsrelaterat evenemang i Finland inom ramen för ”Havets dag i Europa i mitt land”!

Euroopan meripäivä omassa maassani -kampanja

Den 19−20 maj hålls en konferens i samband med ”Havets dag i Europa” i den italienska staden Ravenna. Parallellt med denna konferens anordnas en rad lokala evenemang runtom i Europa på samma tema för att få kontakt med och engagera invånare, framför allt unga människor, i respektive land inom ramen för ”Havets dag i Europa i mitt land”. Allmänhetens medvetenhet om havens tillstånd och deras engagemang för att arbeta för sunda hav har ökat under senare år. Lokala evenemang inom ramen för ”Havets dag i Europa i mitt land” är en viktig del av detta. Det kan handla om att anordna allt från strandstädningar eller guidade hamnturer till utställningar, seminarier och konferenser. De lokala evenemangen, som ska gå av stapeln från april till oktober 2022, kan vara fysiska eller virtuella, eller hybridvarianter. Alla arrangörer får hållbara prylar med loggan ”Havets dag i Europa i mitt land” (”EMD in My Country” på engelska) och evenemangen marknadsförs via de informationskanaler som EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske använder. Du hittar ansökningsformuläret – på engelska – för att ansöka om att få anordna ett lokalt havsrelaterat evenemang i Finland via länken nedan. Lämna in din ansökan senast den 28 februari.

Läs mer (på engelska): https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/my-country_en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översikt

Publiceringsdatum
17 februari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland