Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 januari 2022Representationen i Finland

Delta i EU-kommissionens tävling för städer, kommuner och regioner att utses till europeisk huvudstad för inkludering och mångfald!

Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupungit

Se hit, städer, kommuner och regioner som på ett nyskapande sätt arbetar för att alla ska känna sig hemma i samhället! EU-kommissionen utlyser en ny tävling och ska för första gången utse ”europeiska huvudstäder för inkludering och mångfald”. Syftet med tävlingen är att bekämpa diskriminering, hylla mångfalden i EU och främja en jämlikhetsunion. Priset kan sökas av städer, kommuner och regioner i EU som verkar för att bygga upp ett mer rättvist samhälle genom att främja mångfald och inkludering på följande områden: kön, etniskt ursprung, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation, ålder eller sexuell identitet. Ansökan måste göras av en officiell företrädare för staden, kommunen eller regionen och den ska beskriva centrala initiativ som främjar mångfald och inkludering. Utförliga tävlingsinstruktioner finns i länken nedan. Sista ansökningsdag är den 15 februari och själva prisutdelningsceremonin kommer att gå av stapeln den 28 april.

Lue lisää: https://eudiversity2022.eu/sv/prisutdelningen/ansok/

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 januari 2022
Upphovsman
Representationen i Finland