Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel1 juni 2022Representationen i Finland

Sötpotatis odlad i luften och laboratorieodling – elever i Rajakylän koulu i Vanda bevittnar hur man odlar livsmedel i framtiden

EU in my school

Genom projektet ”EU i min skola” kan unga bekanta sig med EU på gräsrotsnivå. Det var inom ramen för detta projekt som elever i Rajakylän koulu i Vanda fick bekanta sig med hur man kan odla mat i framtiden i yrkeshögskolan Metropolias Urban Farm Lab, som ingår i ett så kallat CircularHoodFood-projekt, som till 67 procent är EU-finansierat. Klimatförändringarna och urbaniseringen kommer att ställa aldrig tidigare skådade krav på livsmedelsproduktionen i framtiden.

Under laboratoriebesöket fick eleverna bland annat beskåda ett växthus där sötpotatis odlas i luften. Idén bakom detta är att sötpotatisens rotsystem och stam- och rotknölar skyddas från ljus. Stjälkarna får ledljus, men själva sötpotatisen hänger i en mörk tunnel, som har byggts inne i växthuset. Inne i tunneln får sötpotatisen sex duschar vatten och näring per timme. Näringen rinner inte ner i marken och det överblivna vattnet samlas in och återanvänds i systemet. I försökslaboratoriet odlas även chiliväxter i vatten och potatis i luften. Päivi Oittila, lärare i Rajakylän koulu, berättar att eleverna genom besöket på ett mer konkret sätt förstår hur EU påverkar våra liv. ”Även om vi har talat om EU med eleverna och de även har spelat olika spel i EU:s elev- och lärarhörna, var eleverna förbryllade över vad EU egentligen var och vad kopplingen till Metropolia var innan vi kom hit”, säger hon.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!cfbGy9  

 

Översikt

Publiceringsdatum
1 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland