Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 1 min

EU beviljar finansiering till AI-projekt

Artificiell intelligens (AI) är inte längre framtidens teknik utan är redan här. Nya tillämpningar och användningsområden utvecklas fortlöpande, och lärande system samlar in och använder enorma mängder data.

EU finansierar fler AI-projekt i Finland, bl.a. VTT:s ALMA-projekt och översättningen av Helsingfors universitets och Reaktors gemensamma nätkurs Elements of AI till alla officiella EU-språk. VTT:s ALMA-projekt tillämpar algebraiskt maskinlärande för utveckling av neutral och tillförlitlig människocentrerad artificiell intelligens. Projektet får finansiering från Europeiska innovationsrådet via programmet Horisont 2020. Helsingfors universitets och Reaktors gemensamt genomförda kurs Elements of AI ökar människors kunskaper om artificiell intelligens. Nätkursen, som är inriktad på grunderna i artificiell intelligens, har varit en framgång i Finland, och Översättningscentrum för Europeiska unionens organ kommer under perioden 2020–2021 att översätta den till alla officiella EU-språk. I fortsättningen kommer kursen att anordnas i hela Europa i samarbete med lokala universitet.

Läs mer: https://europa.eu/!Cx98My

Översikt

Publiceringsdatum
9 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland