Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli16. syyskuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

HERA: valmiina tuleviin terveysuhkiin

Komissio perustaa tänään terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavan EU:n viranomaisen (HERA), jonka tehtävänä on ehkäistä ja havaita terveysuhkia ja reagoida niihin nopeasti.

Hätätilanteessa HERA vastaa lääkkeiden, rokotteiden ja muiden lääketieteellisten vastatoimien – kuten käsineiden ja maskien – kehittämisestä, tuotannosta ja jakelusta. Näistä oli usein pulaa koronavirustoimien ensimmäisessä vaiheessa. HERA on keskeinen osa Euroopan terveysunionia.

Ennen kriisejä: varautuminen

Ennen terveyskriisiä, kun ollaan varautumisvaiheessa, HERA tekee tiivistä yhteistyötä muiden EU:n tai kansallisten terveysvirastojen sekä terveysalan toimijoiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa EU:n valmiutta vastata terveysuhkiin.

Lisäksi HERA tukee tutkimusta ja innovointia uusien lääketieteellisten vastatoimien kehittämiseksi, myös EU:n laajuisten kliinisten lääketutkimusten verkostojen ja alustojen kautta, jotta tietoja voidaan jakaa nopeasti. HERA myös selvittää markkinoiden haasteita ja tehostaa alan teollisia valmiuksia.

HERA pyrkii edistämään hankintoja, vastaamaan saatavuuteen ja jakeluun liittyviin haasteisiin sekä kasvattamaan varastointikapasiteettia, jotta voidaan välttää logistiset puutteet ja pullonkaulat.

Terveyskriisin aikana: hätätoimet

Jos EU:n tasolla todetaan kansanterveysuhka, HERA voi siirtyä nopeasti hätätoimiin korkean tason terveyskriisijohtokunnan johdolla. Tähän kuuluu myös nopea päätöksenteko ja hätätoimenpiteiden käynnistäminen. Se ottaa käyttöön hätärahoituksen sekä menettelyt lääketieteellisten vastatoimien ja raaka-aineiden seurantaa, uutta kohdennettua kehittämistä, hankintaa ja ostoa varten.

EU FAB ‑hanke, joka on aina valmiudessa olevan tuotantokapasiteetin verkosto rokotteiden ja lääkkeiden valmistusta varten, käynnistetään, jotta varalla oleva valmistuskapasiteetti saadaan käyttöön.

Resurssit

HERA-ohjelman toimet perustuvat nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen (2022–2027) 6 miljardin euron budjettiin, josta osa saadaan NextGenerationEU-välineestä myönnettävästä lisämäärästä.

Terveydenhuoltojärjestelmien selviytymiskykyä voidaan tukea myös muilla EU:n ohjelmilla, kuten elpymis- ja palautumistukivälineellä, REACT-EU-välineellä, koheesiorahastoilla ja InvestEU-ohjelmalla EU:n sisällä sekä naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineellä EU:n ulkopuolella. Yhdessä edellä mainittujen 6 miljardin euron kanssa tuen kokonaismäärä on näin ollen lähes 30 miljardia euroa seuraavalla rahoituskaudella.

HERA perustetaan komission sisäiseksi rakenteeksi. Sen on tarkoitus olla täysin toiminnassa alkuvuodesta 2022. HERAn toimintaa tarkastellaan uudelleen ja sitä mukautetaan vuosittain vuoteen 2025 saakka, jolloin tehdään kattava tarkastelu.

Lähipäivinä komissio julkaisee ennakkotietoilmoituksen, jossa rokotteiden ja lääkkeiden valmistajille annetaan ennakkotietoja alkuvuodeksi 2022 suunnitellusta EU FAB ‑tarjouskilpailusta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_4672

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
16. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto