Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Presskommuniké1 september 2022Representationen i Finland

​​​​​​​Personaländringar vid EU-kommissionens representation i Finland

Voimatalo

Vid EU-kommissionens representation i Finland sker personaländringar torsdagen den 1 september 2022. Maria Blässar tillträder som representationens chef.

Representationens nya chef, Maria Blässar, har arbetat vid EU:s och Eftas institutioner samt i Finlands statsförvaltning i över 25 års tid, varav över 10 år vid EU-kommissionens representationer i Helsingfors och Stockholm. Hon återvänder nu till representationen i Finland från representationen i Sverige, där hon har varit chef för avdelningen för press, media och informationsnätverk. Dessförinnan arbetade Maria Blässar på EU-kommissionens representation i Finland som tillförordnad chef, biträdande chef och chef för avdelningen för politisk rapportering.

Som informationschef tillträder Ismo Ulvila. Han har arbetat som representationens kommunikationschef sedan februari 2021. Innan Ismo Ulvila kom till representationen arbetade han i närmare 10 år med EU:s utsläppshandel och internationella klimatförhandlingar vid EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik. Dessförinnan arbetade han vid Europeiska utrikestjänsten.

Som kommunikationschef tillträder Kati Laitinen. Hon har gjort en lång karriär vid EU-kommissionens generaldirektorat för översättning i Luxemburg, där hon började som översättare år 1997. Under de senaste åren har Kati Laitinen varit enhetschef och tillförordnad chef på EU-kommissionens finska översättningsavdelning.  

Liina Munari tillträdde den 1 augusti 2022 som representationens andra ekonomiska rådgivare. Innan hon kom till representationen arbetade hon bland annat som biträdande enhetschef vid EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Hon har även arbetat på Europeiska regionkommittén och Europaparlamentet.

Maria Kokkonen fortsätter som representationens biträdande chef och chef för avdelningen för politisk rapportering. Hon har varit tillförordnad chef för EU-kommissionens representation i Finland sedan februari 2021.

Läs mer om Maria Blässars utnämning: https://finland.representation.ec.europa.eu/uutiset/euroopan-komission-suomen-edustuston-uudeksi-paallikoksi-maria-blassar-2022-07-13_sv

Kontaktuppgifter till personalen vid EU-kommissionens representation i Finland: https://finland.representation.ec.europa.eu/edustusto/henkilokunta_sv


Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)


Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
1 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland