Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 januari 2023Representationen i Finland

Praktikplatser vid EU:s institutioner och decentraliserade byråer

Shaping Europe together

På Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) webbplats hittar du samlad information om praktikmöjligheter vid EU:s institutioner och EU:s många decentraliserade byråer, till exempel Europeiska kemikaliemyndigheten i Helsingfors. De flesta EU-institutioner erbjuder praktikplatser till ungdomar som har avlagt högskoleexamen. Praktikperiodens startdatum och längd och den lön/ersättning som betalas för praktiken varierar beroende på värdorganisationen och kostnadsnivån i placeringslandet. Varje år tar man in cirka 1 200 praktikanter.

Läs mer: https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_sv

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 januari 2023
Upphovsman
Representationen i Finland