Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote14. helmikuuta 2023Suomen-edustusto

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Päästövähennystavoitteet uusille busseille ja kuorma-autoille

Bussi

Euroopan komissio on tänään ehdottanut uusia kunnianhimoisia hiilidioksidipäästötavoitteita uusille raskaille hyötyajoneuvoille vuodesta 2030 eteenpäin. Uudet tavoitteet auttaisivat vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Kuorma-autojen, kaupunkibussien ja kaukoliikenteen bussien osuus EU:n kasvihuonekaasujen kokonaispäästöistä on reilut 6 prosenttia ja tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä yli 25 prosenttia. Uusilla tiukemmilla päästönormeilla varmistettaisiin, että myös tämä osa tieliikennettä tukee EU:n ilmasto- ja saasteettomuustavoitteita ja siirtymistä päästöttömään liikenteeseen.

Komissio ehdottaa lähes kaikille uusille raskaille hyötyajoneuvoille, joiden hiilidioksidipäästöt sertifioidaan, asteittain tiukentuvia hiilidioksidipäästönormeja seuraavasti (vuoden 2019 tasoihin verrattuna):

  • 45 %:n päästövähennykset vuodesta 2030 alkaen
  • 65 %:n päästövähennykset vuodesta 2035 alkaen
  • 90 %:n päästövähennykset vuodesta 2040 alkaen.

Päästöttömien kaupunkibussien käyttöönoton nopeuttamiseksi komissio ehdottaa myös, että kaikkien uusien kaupunkiliikenteen bussien olisi oltava päästöttömiä vuodesta 2030.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja REPowerEU-tavoitteiden mukaisesti ehdotuksella olisi myönteinen vaikutus myös energiasiirtymään, sillä se vähentäisi fossiilisten tuontipolttoaineiden kysyntää ja lisäisi energiansäästöä ja energiatehokkuutta EU:n liikennesektorilla.

Ehdotus hyödyttäisi eurooppalaisia liikenteenharjoittajia ja liikenteen käyttäjiä alentamalla polttoainekustannuksia ja omistajuuden kokonaiskustannuksia ja varmistaisi energiatehokkaampien ajoneuvojen laajemman käyttöönoton. Ehdotus parantaisi myös varsinkin kaupunkien ilmanlaatua ja toisi tätä kautta terveyshyötyjä eurooppalaisille.

Lisäksi ehdotus kohdistuu toimialaan, joka on avainasemassa eurooppalaisen puhtaan teknologian teollisuuden tukemisessa ja EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamisessa. EU on kuorma-autojen ja bussien valmistuksessa markkinajohtaja, ja yhteinen sääntelykehys auttaa turvaamaan tätä asemaa myös tulevaisuudessa.

Erityisen tärkeää on, että tarkistetut normit antaisivat selkeän pitkän aikavälin signaalin, joka ohjaisi EU:n teollisuuden investointeja innovatiivisiin päästöttömiin teknologioihin ja kannustaisi lataus- ja tankkausinfrastruktuurin käyttöönottoon.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_762      

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
14. helmikuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto