Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote30. marraskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

​​​​​​​Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komissio ehdottaa hiilenpoistojen sertifiointia, jotta nettopäästöissä päästäisiin nollaan

Euroopan tavoite on olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan komissio teki tänään ehdotuksen ensimmäisestä EU:n laajuisesta vapaaehtoisesta kehyksestä, jolla korkealaatuisia hiilenpoistoja voidaan sertifioida luotettavasti. Ehdotus edistää sekä innovatiivisia hiilidioksidin poistamistekniikoita ja hiiliviljelyratkaisuja että EU:n ilmasto-, ympäristö- ja nollapäästötavoitteiden saavuttamista.

Ehdotettu asetus parantaa merkittävästi EU:n valmiuksia määrittää, seurata ja todentaa hiilenpoistoja. Läpinäkyvyydellä varmistetaan sidosryhmien ja teollisuuden luottamus ja estetään viherpesua. Hiilenpoistoilla voidaan ja täytyy saada aikaan selkeitä ilmastohyötyjä, ja komissio asettaa etusijalle hiilenpoistotoiminnot, joista on merkittävää hyötyä myös luonnon monimuotoisuudelle. Komissio kehittää jatkossa asiantuntijoiden tuella eri hiilenpoistotoiminnoille räätälöidyt sertifiointimenettelyt, mikä edistää osaltaan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista.

Sertifiointiprosessin läpinäkyvyyden ja uskottavuuden varmistamiseksi ehdotus sisältää hiilenpoistojen riippumatonta todentamista koskevat säännöt sekä säännöt sellaisten sertifiointijärjestelmien tunnustamiseen, joita voi käyttää todistaakseen noudattavansa EU:n kehystä. Hiilenpoistojen laadun ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi ehdotetussa asetuksessa vahvistetaan neljä laatukriteeriä:

1. Määrittäminen: Hiilienpoistotoiminnot on mitattava täsmällisesti, ja niiden on tuotettava yksiselitteisiä ilmastohyötyjä.

2. Täydentävyys: Hiilenpoistotoimintojen on oltava edistyneempiä kuin nykyiset käytännöt ja lakisääteiset vaatimukset.

3. Varastoinnin pitkäkestoisuus: Todistukset kytketään hiilen varastoinnin kestoon, jotta voidaan varmistaa pysyvä varastointi.

4. Kestävyys: Hiilenpoistotoimintojen on tuettava tai edistettävä kestävyystavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kiertotalouteen, vesi- ja meriluonnonvaroihin sekä luonnon monimuotoisuuteen.

Tämä ehdotus on keskeinen pyrittäessä Euroopan tavoitteeseen olla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Jotta EU voisi saavuttaa tämän tavoitteen, sen on vähennettävä kasvihuonekaasupäästönsä minimiin. EU:n täytyy lisätä hiilidioksidin poistamista ilmakehästä, jotta voidaan kuitata päästöt, joista ei päästä eroon.

Bioenergian tuotantoon yhdistetyn hiilen talteenoton ja varastoinnin (BECCS) ja suoraan ilmasta tehtävän hiilidioksidin talteenoton (DACCS) kaltaisten teollisten tekniikoiden avulla hiiltä voidaan ottaa talteen ja varastoida pysyvästi. Maa- ja metsätaloudessa voidaan lisätä kestävästi hiilen varastoitumista maaperään ja metsiin tai vähentää sen vapautumista maaperästä hiiliviljelykäytännöillä, joista voi muodostua uusia liiketoimintamalleja viljelijöille ja metsänhoitajille. Pitkäkestoiset tuotteet ja materiaalit, kuten puupohjaiset rakennusmateriaalit, voivat myös pitää hiiltä sidottuna vuosikymmenten ajan.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_7156

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
30. marraskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto