Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel8 juni 2020Representationen i Finland

Europas badvatten är i fortsatt bra skick

Kvaliteten på Europas badvatten är fortsatt hög. Detta framgår av årets bedömning av den europeiska badvattenkvaliteten som offentliggörs idag. Strax under 85 % av de badplatser över hela Europa som kontrollerades under 2019 uppfyllde Europeiska...

Förra året kontrollerades 22 295 badplatser i Europa, och nästan alla uppfyllde de lägsta kvalitetskraven. Albanien och Schweiz har också kontrollerat och rapporterat kvaliteten på vattnet vid sina badplatser och deras uppgifter ingår i bedömningen.

Hela 21 981 av badplatserna fanns i de då 28 EU-länderna, inklusive Storbritannien. Uppgifter om Albanien och Schweiz ingår också.

Resultaten visade endast små minskningar av antalet badplatser som uppnådde den högsta kvaliteten ”utmärkt” och minimikraven för ”tillfredsställande” kvalitet som anges i EU:d badvattendirektiv.

Andelen badplatser med ”utmärkt” vattenkvalitet i hela Europa var 85 %, medan 95 % av badplatserna uppfyllde kraven för ”tillfredsställande” kvalitet.

Andelen med betyget ”dålig” utgjorde 1,3 % av alla badplatser som kontrollerades i Europa under förra året.

Den siffran har inte varierat mycket sedan 2013 då andelen var 2 %, vilket återspeglar att badvattenkvaliteten i Europa förbättras långsiktigt.

Rapporten visar också att kvaliteten på badplatser vid kusten generellt är bättre än vid badplatser i inlandet.

Alla EU-länder samt Albanien och Schweiz kontrollerar kvaliteten på sina badplatser enligt bestämmelserna i EU:s badvattendirektiv.

Vid bedömningen av vattenkvaliteten mäter man halten av två typer av bakterier: intestinala enterokocker och Escherichia coli (E. coli).

Badvattenkvaliteten klassificeras som ”utmärkt”, ”bra”, ”tillfredsställande” eller ”dålig” beroende på hur mycket tarmbakterier som finns.

Om vattnet klassificeras som ”dåligt” bör EU-länderna vidta vissa åtgärder, t.ex. förbjuda bad eller avråda från bad, informera allmänheten och vidta åtgärder för att rätta til situationen.

Vatten med förorening av tarmbakterier är fortfarande en risk för människors hälsa, särskilt om det förekommer vid badplatser. Man kan bli sjuk om man badar i vatten som är förorenat.

De främsta föroreningskällorna är vatten från avlopp och jordbruksmark. Problemet förvärras vid häftiga regn och översvämningar då stora mängder förorenat vatten kan spolas ut i vattendrag och hav.

De resultat som Europeiska miljöbyrån och EU-kommissionen har offentliggjort ger en bra bild av var de bästa badvattnen finns i Europa.

Men på grund av covid-19-pandemin och de begränsande åtgärder som införts uppmanas de som vill ta sig till stranden att söka uppdaterad information hos lokala myndigheter och badstrandsansvariga om vilka säkerhetsåtgärder som gäller vid badplatserna.

Kvaliteten på badplatserna kan kontrolleras med hjälp av en interaktiv karta:

https://eea.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/f9cecd95b1b44c88ac6ed3a9dc4d51b2

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_999

Information om badvattenkvaliteten på Valviras webbplats:

https://www.valvira.fi/web/sv/miljo-och-halsa/halsoskydd/badvatten

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
8 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland