Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 mars 2021Representationen i Finland

Konferensen om Europas framtid – dialogerna inleds under våren

Europaparlamentets talman David Sassoli, Portugals premiärminister António Costa, i egenskap av företrädare för ordförandeskapet för rådet, och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har undertecknat den gemensamma förklaringen om...

Målet med konferensen om Europas framtid är att ge allmänheten en viktigare roll när det gäller att forma EU:s politik och ambitioner samt förbättra unionens motståndskraft mot kriser. Konferensen kommer att skapa ett nytt allmänt forum för ett öppet, inkluderande, transparent och strukturerat samtal med EU-invånare om de frågor som är viktiga för dem och som påverkar deras vardag. Konferensen kommer att använda olika slags kanaler – digitala sådana och när så är möjligt även fysiska sammankomster. En interaktiv flerspråkig digital plattform kommer att göra det möjligt för allmänheten och intressenter att lämna in förslag på nätet och få hjälp med att delta i eller anordna evenemang.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1065

på finska https://europa.eu/!nr79FH

Översikt

Publiceringsdatum
10 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland