Siirry pääsisältöön
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli17. syyskuuta 2021Suomen-edustusto

Euroopan tulevaisuuskonferenssi: kansalaisten ääni kuuluviin

Ensimmäinen neljästä eurooppalaisesta kansalaispaneelista aloittaa toimintansa Strasbourgissa 17.–19. syyskuuta 2021 järjestettävässä kokouksessa. Kansalaispaneelit ovat Euroopan tulevaisuuskonferenssin keskeinen osa. Niihin osallistuu yhteensä 800...

Jokainen neljästä paneelista kokoontuu syyskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana kolme kertaa. Kokouksissa käytetään useita työkieliä, ja kukin paneeleista käsittelee yhtä seuraavista aihekokonaisuuksista:

1) vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työpaikat / koulutus, nuoriso, kulttuuri, urheilu / digitalisaatio

2) eurooppalainen demokratia / arvot, oikeudet, oikeusvaltioperiaate, turvallisuus

3) ilmastonmuutos, ympäristö / terveys

4) EU maailmassa / muuttoliike.

Kaikki neljä paneelia pitävät ensimmäisen kokouksensa ennen kuin konferenssin seuraava täysistunto järjestetään 22.–23. lokakuuta 2021.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja varsinkin eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat uudenlainen aloite, jolla edistetään kansalliset rajat ylittävää monikielistä keskustelevaa demokratiaa ja annetaan kansalaisille mahdollisuus olla mukana muovaamassa EU:n tulevaisuutta. Kaikki muutkin kansalaiset voivat esittää ideoitaan konferenssin monikielisellä digitaalisella alustalla ja osallistua erilaisiin kansallisella tai Euroopan tasolla järjestettäviin tapahtumiin.

Eurooppalaisissa kansalaispaneeleissa hyödynnetään konferenssialustalla esitettyjä ideoita, joita esittelevä ensimmäinen väliraportti julkaistiin 15. syyskuuta 2021. Tulevaisuuskonferenssin yhteydessä järjestetään EU-maissa lisäksi kansallisen tason kansalaispaneeleita, joiden suositukset saatetaan myös eurooppalaisten kansalaispaneelien tietoon.

Suositukset, jotka eurooppalaisten kansalaispaneelien 800 osallistujaa työnsä lopuksi laativat, esitellään konferenssin täysistunnolle keskusteltaviksi. Konferenssin täysistuntoon ja sen keskusteluihin osallistuu kustakin eurooppalaisesta kansalaispaneelista 20 edustajaa, jotka ovat täysistunnon täysivaltaisia jäseniä yhdessä EU:n toimielinten ja neuvoa-antavien elinten, kansallisten parlamenttien, työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Kun suositukset on esitelty ja niistä on keskusteltu, täysistunto esittää yhteisymmärryksessä hyväksytyt ehdotuksensa konferenssin johtokunnalle, joka laatii täysistunnon kanssa yhteistyössä raportin avoimuusperiaatetta noudattaen. Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja Euroopan komissio tarkastelevat, miten ne voivat toteuttaa raportin pohjalta tehokkaita jatkotoimia, kukin oman toimivaltansa puitteissa ja EU:n perussopimusten mukaisesti.

Seuraavat vaiheet

Ensimmäisissä kokouksissaan paneelien jäsenet keskustelevat kansalaisten esittämistä erilaisista tulevaisuuden visioista ja valitsevat osa-alueet, joihin he tulevat työskentelyssään keskittymään. He valitsevat myös edustajansa konferenssin täysistuntoon.

Kunkin paneelin ensimmäinen kokous järjestetään Strasbourgissa (paneeli 1: 17.–19. syyskuuta; paneeli 2: 24.–26. syyskuuta; paneeli 3: 1.–3. lokakuuta ja paneeli 4: 15.–17. lokakuuta), toinen kokous on virtuaalinen ja kolmas järjestetään paneelista riippuen joko Dublinissa, Firenzessä, Varsovassa tai Maastrichtissa ottaen huomioon kaikki sovellettavat terveys- ja turvallisuussäännöt. Kaksi ensimmäistä paneelia esittelee suosituksensa joulukuun 2021 täysistunnossa ja loput kaksi paneelia puolestaan tammikuussa 2022 järjestettävässä täysistunnossa.

Tausta

Eurooppalaiset kansalaispaneelit ovat keskeinen osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio vastaavat yhdessä niiden järjestämisestä.

Paneelien osallistujat ovat riippumattoman mielipidetutkimuslaitoksen satunnaisesti valitsemia niin, että otos kuvastaa EU:n moninaisuutta maantieteellisen alkuperän (kansallisuus ja kaupunki/maaseutu), sukupuolen, iän, sosioekonomisen taustan ja koulutustason näkökulmasta. Kolmasosa kunkin paneelin jäsenistä on 16–25-vuotiaita nuoria. Myös sukupuolten tasapuoliseen edustukseen on kiinnitetty huomiota. Paneelien toiminnan avoimuus halutaan varmistaa: niiden täysistuntoja, joihin kunkin paneelin kaikki 200 jäsentä osallistuvat, voi seurata suoratoistolähetyksinä tulevaisuuskonferenssin monikielisellä digitaalisella alustalla 24 kielellä.

Lisätietoa

Mediatiedote: 17.–19. syyskuuta 2021 järjestettävän kansalaispaneelin kokouksen seuraaminen

Euroopan tulevaisuuskonferenssin digitaalinen alusta

Monikielisen digitaalisen konferenssialustan ensimmäinen väliraportti

Eurooppalaiset kansalaispaneelit – kysymyksiä ja vastauksia

Konferenssialusta: eurooppalaiset kansalaispaneelit

Yhteinen julistus Euroopan tulevaisuuskonferenssista

Infografiikka konferenssin aikataulusta

Komission tietokooste

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
17. syyskuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto