Skip to main content
Euroopan komission logo
suomi
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote26. huhtikuuta 2023Suomen-edustusto

Euroopan terveysunioni: lääkelainsäädännön uudistuksella kohtuuhintaiset ja innovatiiviset lääkkeet kaikkien saataville

Medical tablets

Komissio on tänään ehdottanut EU:n lääkelainsäädännön tarkistamista. Uudistus on suurin yli 20 vuoteen, ja sen seurauksena lääkelainsäädäntöä voidaan soveltaa ketterämmin ja joustavammin kansalaisten ja yritysten tarpeisiin kaikkialla EU:ssa.

EU:n lääkelainsäädännön tarkistamisen tavoitteena on parantaa lääkkeiden saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta. Sillä tuetaan innovointia, parannetaan EU:n lääketeollisuuden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta sekä tiukennetaan ympäristövaatimuksia. Lääkelainsäädännön uudistuksen lisäksi komissio ehdottaa neuvoston suositusta mikrobilääkeresistenssin torjunnan tehostamiseksi.

Uudistuksella pureudutaan perustavanlaatuisiin haasteisiin. EU:ssa myyntiluvan saaneet lääkkeet eivät tällä hetkellä tavoita potilaita riittävän nopeasti eivätkä ne ole yhtäläisesti saatavilla kaikissa EU-maissa. Merkittäviä haasteita aiheuttavat myös hoitomuotojen puute, harvinaissairauksien hoito ja mikrobilääkeresistenssin torjunta. Kalliit innovatiiviset hoitomuodot ja lääkkeiden saatavuushäiriöt aiheuttavat merkittäviä ongelmia sekä potilaille että terveydenhoitojärjestelmille.

Jotta EU pysyy edelleen houkuttelevana investointikohteena ja maailman huipulla lääkekehityksessä, sen on mukautettava sääntöjään digitaaliseen muutokseen ja uusiin menetelmiin sekä vähennettävä byrokratiaa ja kevennettävä menettelyjä. Uusissa säännöissä on myös otettava huomioon lääketuotannon ympäristövaikutukset Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Ehdotuksen pääkohdat:

•  Tuodaan innovatiiviset ja kohtuuhintaiset lääkkeet paremmin potilaiden ja kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien saataville.

•  Edistetään innovointia ja kilpailukykyä tehokkaan ja yksinkertaisemman sääntelykehyksen avulla.

•  Tarjotaan tehokkaita innovaatiokannustimia.

•  Torjutaan lääkepulaa ja varmistetaan lääkkeiden toimitusvarmuus.

•  Tehostetaan nykyisiä ympäristöön liittyviä vaatimuksia.

•  Torjutaan mikrobilääkeresistenssiä.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_23_1843     

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
puh. 050 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
26. huhtikuuta 2023
Laatija
Suomen-edustusto