Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké7 juni 2023Representationen i FinlandLästid: 3 min

Europeiska hälsounionen: En ny övergripande strategi från EU-kommissionen för att främja psykisk hälsa

Mental health_sv

I dag lägger EU-kommissionen till en pelare i den europeiska hälsounionen: en ny övergripande strategi för psykisk hälsa. Denna strategi är ett första och viktigt steg för att jämställa psykisk hälsa med fysisk hälsa och säkerställa en ny sektorsövergripande strategi för problem med psykisk ohälsa. Med 20 flaggskeppsinitiativ och 1,23 miljarder euro i EU-finansiering från olika finansiella instrument hjälper kommissionen medlemsländerna att sätta människor och deras psykiska hälsa i första rummet.

Dagens meddelande från kommissionen kommer i rätt ögonblick. Före coronapandemin påverkade psykiska hälsoproblem redan var sjätte invånare i EU – en situation som har förvärrats av de extraordinära kriserna under de senaste åren. Kostnaden för att inte vidta åtgärder är betydande och uppgår till 600 miljarder euro per år.

Psykisk hälsa är avgörande – viktiga faktorer för att ta itu med psykisk ohälsa

Mot bakgrund av betydande tekniska, miljömässiga och samhälleliga förändringar som påverkar människors tålighet kommer EU:s åtgärder för psykisk hälsa att inriktas på tre vägledande principer:

1) lämpliga och effektiva förebyggande åtgärder,

2) tillgång till högkvalitativ och överkomlig psykisk vård och behandling, och

3) återanpassning i samhället efter tillfrisknande.

I denna övergripande strategi behandlas psykisk hälsa inom alla politikområden för att ta hänsyn till de varierande riskfaktorerna för mental ohälsa. Enligt strategin kommer de konkreta åtgärderna att omfatta flera politikområden och inbegripa insatser för att bland annat:

  • Främja god psykisk hälsa genom förebyggande åtgärder och tidig upptäckt, bland annat genom ett europeiskt initiativ för förebyggande av depression och självmord, en europeisk kodex för psykisk hälsa och förstärkt forskning om hjärnhälsa.
  • Investera i utbildning och kapacitetsuppbyggnad som stärker den psykiska hälsan inom alla politikområden och förbättrar tillgången till behandling och vård. Åtgärderna kommer att omfatta utbildnings- och utbytesprogram för yrkesverksamma och tekniskt stöd till nationella reformer inom psykisk hälsa.
  • Skydda barn och unga under deras mest utsatta och formativa år, mot bakgrund av ökande påfrestningar och utmaningar. Åtgärderna omfattar ett nätverk för psykisk hälsa för barn och unga, en verktygslåda för förebyggande åtgärder inriktade på barn som tar itu med de viktigaste hälsofaktorerna för psykisk och fysisk hälsa samt bättre skydd på nätet och på sociala medier.
  • Hjälpa utsatta grupper genom att ge riktat stöd till de mest behövande, såsom äldre, personer som har det svårt ekonomiskt eller socialt, samt migrant- och flyktinggrupper. Ett särskilt fokus omfattar konfliktdrabbade befolkningsgrupper, i synnerhet de som är på flykt från Ukraina, och då främst barnen, samt traumatiserade barn som befinner sig i Ukraina.

Bakgrund

Redan före coronapandemin var omkring 84 miljoner människor i EU drabbade av psykiska hälsoproblem, och dessa siffror har bara förvärrats sedan dess. Pandemin har utsatt människors psykiska hälsa för ytterligare påfrestningar, särskilt bland unga och personer som redan har problem med psykisk ohälsa.

I sitt tal om tillståndet i unionen i september 2022 tillkännagav ordförande Ursula von der Leyen ett nytt initiativ för psykisk hälsa. Initiativet tar också upp uppmaningar från Europaparlamentet och ett förslag från medborgarna inom ramen för konferensen om Europas framtid.

Kostnaden för att inte vidta åtgärder för psykisk hälsa är betydande och förväntas öka till följd av globala utmaningar kopplade till sociala, politiska och miljömässiga förändringar, ökad digitalisering, ekonomiskt tryck och radikala förändringar på arbetsmarknaden. De totala kostnaderna för psykisk hälsa – inklusive kostnader för hälso- och sjukvårdssystem och socialförsäkringsprogram, men även lägre sysselsättning och arbetstagares produktivitet – beräknas uppgå till mer än 4 procent av BNP i EU-länderna, vilket motsvarar över 600 miljarder euro per år.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_23_3050           

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
7 juni 2023
Upphovsman
Representationen i Finland