Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 februari 2021Representationen i FinlandLästid: 6 min

Maria Kokkonen, ansvarig chef för den politiska rapporteringen på EU-kommissionens representation i Finland: ”EU är en utmärkt arbetsplats för den som vill arbeta för det

Maria Kokkonen tillträdde i september 2020 som chef för den politiska rapporteringen på EU-kommissionens representation i Finland. Hon är även tillförordnad chef för representationen. Kokkonen, som själv har arbetat för EU-kommissionen i 25 års tid...

Utbildning och kultur, utvecklingsarbete och strategisk kommunikation. Allt detta har Maria Kokkonen, som i höstas började arbeta på EU-kommissionens representation i Finland, hunnit arbeta med under sin 25-åriga EU-karriär.

Det har varit utmanande att axla den nya rollen mitt under pågående coronapandemi; till exempel kan man för det mesta bara träffa kollegerna via datorskärmen. Kokkonen betonar dock att dessa problem är små jämfört med de negativa konsekvenser som pandemin har medfört för många människor och företag.

”För att ta itu med problemen arbetar kommissionen nu utifrån två mål. Det första är att bekämpa folkhälsokrisen. Det andra är att ta i bruk EU:s återhämtningspaket, som ska få ekonomin på rätt köl igen och rusta oss inför framtiden. Återhämtningspaketet ger finländska företag en gyllene chans att lyfta fram allt nytt och innovativt kunnande som finns i vårt land, bland annat inom området för ren teknik”, säger Kokkonen.

Från Lapinlahti till Bryssel

Kokkonen, som är hemma från Lapinlahti i Norra Savolax, tyckte redan som ung att en internationell karriär kändes naturligt. Därför satsade hon redan i skolan på att lära sig språk och gav sig genast ut på världen efter att hon hade tagit studenten.

”År 1984 inledde jag mina universitetsstudier i Köln i Tyskland. Där studerade jag romansk filologi och statskunskap. Jag ville snabbt ut i arbetslivet efter avslutade studier och genast när Finland hade anslutit sig till EU började jag förbereda mig inför kommissionens tjänstemannauttagning. När allt kom omkring hörde jag till de första finländare som började jobba på EU-kommissionen 1996, efter avklarat uttagningsprov”, berättar Kokkonen.

Kokkonens första jobb var på EU-kommissionens generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur (GD EAC), varpå hon arbetade med bland annat utvecklingsarbete och framför allt kommunikation. Under sin karriär har Kokkonen jobbat sex år som presschef på EU-kommissionens representation i Paris. Hon har dessutom arbetat med strategisk kommunikation vid EU:s utrikestjänst. Innan Kokkonen flyttade till Helsingfors samordnade hon den politiska rapporteringen på kommissionens generaldirektorat för kommunikation (GD COMM) i Bryssel och nu är hon alltså chef för den politiska rapporteringen på representationen i Finland.

Kokkonen är dessutom tillförordnad chef för representationen, vilket omfattar ansvar för både ekonomi och personal. I denna egenskap är Kokkonen även kommissionens ansikte utåt i Finland, och hon är bland annat med och planerar och anordnar olika virtuella evenemang och webbinarier.

”Förmansuppgifter”, sammanfattar Kokkonen själv sina arbetsuppgifter på savolaxisk dialekt på finska.

Gemensamt arbete

I Finland grämer man sig ibland över att det är förhållandevis få finländska sökande till EU:s uttagningsprov för tjänstemän. Trots att själva antagningsförfarandet är utmanande och gediget, uppmuntrar Kokkonen unga finländare som vill vara med och påverka samhället att söka EU-jobb.

”Det är bra att göra karriär inom EU om man vill vara med och påverka samhället i Finland och Europa nu och i framtiden”, betonar Kokkonen. ”Det är beskrivande att det tillfälliga återhämtningsinstrumentet kallas ”Next Generation EU”. Med hjälp av det ska vi bekämpa coronakrisen, få ekonomin på rätt köl igen och samtidigt förbereda oss inför framtiden. Det är nog givande för vem som helst att vara med och skapa ett grönare och ett mer digitalt och hållbart Europa”, fortsätter Kokkonen.

”EU är en utmärkt arbetsplats för den som vill arbeta för det allmänna bästa”, konstaterar Kokkonen.

Kokkonen poängterar att det är viktigt för oss alla att ibland stanna upp och reflektera över vilket hårt arbete som ligger bakom allt det som vi i dag ofta tar för givet.

”Det är viktigt att lägga märke till hur mycket positivt EU tillför våra liv tack vare alla gemensamma kraftansträngningar. I dagens värld är det till exempel en självklarhet för många att åka på studentutbyte via Erasmus+-programmet, men för att uppnå det har det i tiderna krävts hårt arbete. Just nu kan vi förstås inte resa på grund av coronakrisen, men annars är det just tack vare EU som det normalt sett är så lätt att resa inom Europa”, framhåller Kokkonen.

En levande finländsk gemenskap i Bryssel

På EU-kommissionen finns det gott om arbetsplatser för personer från många olika branscher och med olika bakgrund. Bland de runt 30 000 anställda finns det till exempel ekonomer, jurister, översättare och ingenjörer samt även bland annat chaufförer, sekreterare och tekniker. Kokkonen belyser också att det är möjligt att uppfylla sin dröm om att arbeta som diplomat i EU:s tjänst.

”EU har ett nätverk bestående av 140 delegationer runtom i världen och kommissionär Jutta Urpilainen ansvarar för utvecklingssamarbete och partnerprojekt med 126 länder. Därför uppmanar jag personer som drömmer om att arbeta som diplomat att ha EU:s diplomattjänst i åtanke”, säger Kokkonen.

Det krävs anpassningsförmåga, tålamod och framför allt en fallenhet för att kommunicera med sina kolleger när man arbetar på EU-kommissionen.

”Det är en klisché att finländarna tiger på många språk – finländarna klarar sig väldigt bra på kommissionen”, poängterar Kokkonen. ”Språkkunskaper är naturligtvis viktigt. Man klarar sig bra på engelska på jobbet, men man har stor nytta av franska även i det privata, för franska är det språk som främst talas i Bryssel”, säger Kokkonen.

Man behöver inte oroa sig alltför mycket över att få hemlängtan, för det finns en stark gemenskap mellan finländarna i Bryssel – en gemenskap som har byggts upp under de senaste årtiondena. Man kan till exempel köpa finländska godsaker i sjömanskyrkan i Bryssel och det finns även finländska rörmokare, elektriker, sömmerskor och frisörer i staden.

Kokkonen, som har bott i Bryssel i flera årtionden, är själv ivrig över att för första gången i sitt liv få bo i Helsingfors. Tidigare har Kokkonen oftast snabbt begett sig till sina hemtrakter i Norra Savolax när hon har vistats i Finland, men nu har hon tid att även bekanta sig med övriga delar av landet.

”Nu när jag bor i Finland tänker jag besöka så många olika delar av vårt land som möjligt”, säger Kokkonen.

Är du intresserad av en EU-karriär? Följ Facebooksidan EU Careers! Information om lediga arbetsplatser och utlysta uttagningar finns även på Europeiska rekryteringsbyråns (Epsos) hemsidor .

Översikt

Publiceringsdatum
10 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland