Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 december 2022Representationen i Finland

​​​​​​​EU-kommissionens representation i Finland söker assistent till ledningsgruppen

Voimatalo

EU-kommissionens representation i Finland är en del av kommissionens generaldirektorat för kommunikation. Representationens uppdrag är att

 • förklara hur EU:s politik påverkar personer som bor i Finland,
 • förmedla EU-information till regeringen, myndigheterna och andra aktörer i Finland,
 • informera press och media samt allmänheten direkt i Finland om EU:s politik och beslut,
 • representera EU-kommissionen i Finland, och
 • rapportera till kommissionen i Bryssel om vad som händer i Finland inom politik, ekonomi och samhälle.

EU-kommissionen har representationskontor i alla 27 EU-länder. Kontoren informerar medierna och allmänheten om EU-politiken och rapporterar till kommissionen om vad som händer i landet.

Arbetsbeskrivning

EU-kommissionens representation i Finland söker en assistent till ledningsgruppen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna beskrivs nedan.

 • Att bistå chefen, biträdande chefen och ledningsgruppen (bland annat med övergripande administrativa uppgifter, anordnande av möten och evenemang, sekreteraruppgifter vid möten, hantering av kalendrar och tidtabeller).
 • Att hjälpa till med kommissionärers och andra höga tjänstemäns besök i Finland.
 • Att hjälpa till med evenemang som anordnas i samband med besök.
 • Att vara den främsta kontaktpersonen för den finska kommissionärens kabinett.
 • Att hantera meddelanden, frågor och förfrågningar som inkommer till representationen och samordna svaren på dessa.

Kvalifikationer

Vi ser gärna att du har

 • en lämplig utbildning för denna tjänst,
 • minst några års erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter,
 • goda kunskaper i finska och engelska (kunskaper i svenska och franska ses som en fördel),
 • förmåga att arbeta självständigt, samt
 • god samarbetsförmåga och goda sociala färdigheter.

Den rekryterade personen erbjuds ett treårigt arbetskontrakt, som kan förlängas med fem år. Efter åtta år av tjänstgöring kan kontraktet omvandlas till ett permanent arbetskontrakt.

Tjänsten i fråga tillhör tjänstegrupp II (kontorsarbete och sekreteraruppgifter, kontorsledning och liknande uppgifter). Ingångslönen utan familjetillägg och övriga eventuella tillägg uppgår till 2 775,82–4 548,27 euro per månad, beroende på lönegrad. Du hittar mer information om lönen här.

Ansökningsförfarandet

Börja med att anmäla dig till Europeiska rekryteringsbyråns (Epso) löpande urvalsförfarande för kontraktsanställda EPSO/CAST/P/6/2017 – FGII. Därefter skickar du ett personligt brev och ditt CV per mejl till maria.blassar@ec.europa.eu och mika.somppi@ec.europa.eu. Kom ihåg att nämna det ansökningsnummer som du får när du anmäler dig till Epsos urvalsförfarande i ditt personliga brev. Om du redan har en giltig Epsoansökan på en FGII-reservlista kan du uppdatera din ansökan och använda den.

Ditt personliga brev och CV ska vara oss tillhanda per mejl senast den 18 januari 2023 kl. 16.00.

 

Tilläggsuppgifter

Maria Blässar, chef för representationen, +358 40 545 8114, maria.blassar@ec.europa.eu

Mika Somppi, administrativ chef, +358 40 525 6400, mika.somppi@ec.europa.eu

 

Översikt

Publiceringsdatum
19 december 2022
Upphovsman
Representationen i Finland