Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 mars 2021Representationen i Finland

Kommissionen lanserar Europeiska innovationsrådet

I dag lanserar EU-kommissionen Europeiska innovationsrådet (EIC) med en budget på över 10 miljarder euro för perioden 2021–2027. EIC omfattar olika verktyg för att bidra till att omvandla vetenskapliga idéer till banbrytande innovationer. Dessutom...

Europeiska innovationsrådet (EIC) utgör en del av Horisont Europa, som är EU:s flaggskeppsprogram för att stödja forskning och innovation under perioden 2021–2027.

Viktiga nyheter för Europeiska innovationsrådet

EIC Accelerator stöder små och medelstora företag, särskilt nystartade företag och avknoppade företag, för att utveckla och stärka banbrytande innovationer.

Ett arbetslag med EIC-programförvaltare kommer att ansvara för att utveckla visioner för tekniska och innovativa genombrott (såsom cell- och genterapi, grön vätgas och verktyg för att behandla hjärnsjukdomar), förvalta EIC:s projektportföljer och sammanföra berörda parter för att förverkliga dessa visioner.

Ett nytt finansieringssystem för övergången till EIC kommer att bidra till att omvandla forskningsresultat från EIC Pathfinder och Europeiska forskningsrådet till innovationer.

Nya åtgärder införs för att stödja kvinnliga innovatörer, bland annat ett program för kvinnligt ledarskap.

Finansieringsmöjligheter 2021

Inom ramen för EIC Accelerator erbjuds finansiering till ett värde av en miljard euro för nystartade företag och små och medelstora företag för att utveckla och expandera högeffektiva innovationer. Innovationerna ska ha potential att skapa nya marknader eller omvandla befintliga sådana.

Inom ramen för EIC Pathfinder, som riktar sig till tvärvetenskapliga forskarlag, erbjuds finansiering till ett värde av 300 miljoner euro för att bedriva visionär forskning med potential att leda till tekniska genombrott.

Inom ramen för EIC Transition stöds övergången till EIC för att omvandla forskningsresultat till innovationsmöjligheter. För detta ändamål avsätts 100 miljoner euro.

Europeiska innovationsrådets priser

I dag inleds anökningsperioden för två innovationspriser, nämligen EU:s pris för kvinnliga innovatörer och utmärkelsen Europeiska innovationshuvudstaden.

Senare i år kommer den europeiska tävlingen om sociala innovationer och det europeiska priset för innovationsupphandling att utlysas.

Mer information för de som ansöker om finansiering: Fredagen den 19 mars anordnas en dag för sökande (”Applicants’ Day”) för att informera om hur Europeiska innovationsrådet fungerar, hur man ansöker och vem som kan söka: https://ec.europa.eu/info/news/launch-new-european-innovation-council-2021-mar-03_en.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_1185

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland