Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel19 oktober 2020Representationen i Finland

Kommissionens arbetsprogram för 2021

I dag antar von der Leyen-kommissionen sitt arbetsprogram för 2021. Arbetsprogrammet är utformat för att göra Europa mer hälsosamt, mer rättvist och mer välmående. Dessutom påskyndas den långsiktiga omställningen till en grönare ekonomi som är rustad...

Kommissionens arbetsprogram för 2021 innehåller nya lagstiftningsinitativ inom alla de sex övergripande ambitionerna i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer.

Enligt dessa ambitioner är de övergripande målen att genomföra den europeiska gröna given, göra Europa bättre rustat för den digitala tidsåldern, skapa en ekonomi för människor, förstärka EU:s roll i världen, främja vår europeiska livsstil och göra en ny satsning på demokratin i Europa.

Enligt kommissionens ordförande Ursula von der Leyen måste vår främsta prioritering vara att fortsätta rädda liv och försörjningsmöjligheter som hotas av coronaviruspandemin. ”Vi har redan uppnått mycket. Men vi är ännu inte utom fara och en andra våg slår just nu hårt mot Europa. Vi måste alla vara vaksamma och lägga i en högre växel. EU-kommissionen kommer att fortsätta med sina ansträngningar för att säkra ett vaccin till EU:s invånare och för att hjälpa våra ekonomier att återhämta sig genom den gröna och digitala omställningen”, säger ordförande von der Leyen.

En uttömmande förteckning över de 44 nya lagstifningsinitiativen under de sex övergripande ambitionerna finns i bilaga 1 till arbetsprogrammet för 2021.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1940

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
19 oktober 2020
Upphovsman
Representationen i Finland