Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel2 juli 2020Representationen i Finland

Investeringsplanen för Europa överträffar investeringsmålet i förtid

EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen) har infriat löftet att mobilisera 500 miljarder euro i investeringar inom ramen för Investeringsplanen för Europa. Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) har...

Efsi, som är den finansiella pelaren i Investeringsplanen för Europa, har haft stor inverkan på EU:s ekonomi och visat sig vara ett mycket mångsidigt verktyg i samband med coronapandemin.

Under de senaste fem åren har tusentals företag och projekt fått stöd, vilket har gjort Europa grönare, mer innovativt och mer konkurrenskraftigt.

Investeringsplanen för Europa lanserades av EU-kommissionen och EIB-gruppen i november 2014 för att vända investeringarnas nedåtgående trend och stötta EU:s ekonomiska återhämtning.

Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) fick ursprungligen i uppdrag att mobilisera 315 miljarder euro i ytterligare investeringar fram till 2018.

Efsis framgångar ledde till att Europaparlamentet och EU-länderna enades om att förstärka fonden och höja investeringsmålet till 500 miljarder euro före utgången av 2020.

Omkring 1 400 insatser har godkänts av Efsi med stöd av en garanti från EU-budgeten och EIB-gruppens egna medel. Målet för investeringsplanen för Europa har således redan uppnåtts.

Insatserna förväntas locka närmare 514 miljarder euro i ytterligare investeringar i EU-länderna till stöd för 1,4 miljoner små och medelstora företag.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1231

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn.efternamn@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
2 juli 2020
Upphovsman
Representationen i Finland