Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel26 april 2022Representationen i Finland

EU:s klimatambassadörer: Mot klimatneutralitet genom öppen kommunikation och hållbar mobilitet

Mirja Vehkaperä ja Anna Häger

Sammanlagt 838 personer runtom i världen är EU:s klimatambassadörer, varav tolv är verksamma i Finland. I januari presenterade vi de finländska klimatambassadörerna Anu Harkki och Niko Niemi, och nu får vi ta del av klimatambassadörerna Anna Hägers och Mirja Vehkaperäs tankar. Som klimatambassadör fokuserar Anna Häger på människors delaktighet och hon vill främja en effektiv och fungerande kommunikation. Mirja Vehkäperä vurmar å sin sida framför allt för hållbar mobilitet. ”Många upplever diskussionen om en hållbar mobilitet med låga utsläpp som negativ, för de ser det som ett försök att begränsa människors mobilitet. Själv betonar jag alltid att mobiliteten inte ska begränsas, utan att man bör överväga hur man kan resa på ett mer hållbart sätt, till exempel genom att åka buss eller tåg. Man kan även använda elbilar eller andra miljövänliga alternativ”, säger Mirja Vehkäperä.

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!MRD6c3

Översikt

Publiceringsdatum
26 april 2022
Upphovsman
Representationen i Finland