Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel9 mars 2021Representationen i Finland

Europas digitala decennium: Kommissionen banar väg för ett digitalt kraftfullt Europa senast 2030

EU-kommissionen har i form av ett meddelande lagt fram visioner, mål och tillvägagångssätt för en framgångsrik digital omvandling av Europa senast 2030. Detta är också avgörande för att ställa om till en klimatneutral, cirkulär och motståndskraftig...

Ambitionerna bygger på fyra prioriterade områden: 1) en digitalt kompetent befolkning och en högkvalificerad digital yrkeskår, 2) säker, högpresterande och hållbar digital infrastruktur, 3) digital omställning av företag, och 4) digitalisering av offentliga tjänster. Några av målen är att alla hushåll i EU senast 2030 bör ha gigabitkonnektivitet och att alla befolkade områden bör täckas av 5G. Dessutom bör alla viktiga offentliga tjänster vara tillgängliga online senast 2030. Alla medborgare ska då ha tillgång till sina e-patientjournaler och 80 % av medborgarna bör använda e-identifiering.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_983

på finska: https://europa.eu/!Vw36Fq

Översikt

Publiceringsdatum
9 mars 2021
Upphovsman
Representationen i Finland