Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Presskommuniké15 juni 2022Representationen i Finland

Eurobarometern: EU:s invånare anser att försvar och energioberoende är de viktigaste frågorna 2022

Electric power

Enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggjorts denna vecka finns det ett starkt stöd bland EU:s invånare för en gemensam säkerhets- och försvarspolitik och en förväntan om att EU ska fasa ut sitt beroende av ryska energikällor. Ur undersökningen framgick det att större delen av EU:s invånare var nöjda med EU:s hantering av den ryska invasionen av Ukraina (59 procent) och deras egna regeringars hantering (57 procent). Det starkaste stödet får humanitära insatser (93 procent), följt av EU:s mottagande av ukrainare som flyr kriget (91 procent). De ekonomiska sanktionerna mot den ryska regeringen, ryska företag och ryska privatpersoner får stöd av 80 procent och finansiering och leveranser av militär utrustning till Ukraina av 70 procent. En stor majoritet (81 procent) av EU:s invånare ställer sig bakom en gemensam försvars- och säkerhetspolitik i EU.

Enligt undersökningen finns det också ett stort stöd för målen i EU-kommissionens plan REPowerEU: 87 procent av de tillfrågade anser att EU bör minska sitt beroende av ryska energikällor så snart som möjligt, medan 80 procent instämmer i att energipolitiken kan bidra till att försvara EU:s strategiska intressen. Även kampen mot klimatförändringarna lyfts fram som viktig. Av EU:s invånare anser 85 procent att deras hälsa och välbefinnande skulle förbättras av åtgärder mot klimatförändringarna och lika många tror att detta kan skapa nya möjligheter för innovation, investeringar och jobb.

Läs mer: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_3756

Översikt

Publiceringsdatum
15 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland