Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké6 september 2022Representationen i FinlandLästid: 5 min

Eurobarometern: energipolitik, ökat förtroende för EU och tydligt stöd för EU:s insatser mot Rysslands invasion av Ukraina

Kesän 2022 eurobarometritutkimus

Eurobarometerundersökningen från sommaren 2022 visar på ett ökat förtroende, och ett fortsatt tydligt stöd för EU:s insatser mot Rysslands aggression mot Ukraina. En överväldigande majoritet av EU:s befolkning stöder investeringar i förnybar energi och åtgärder för att minska EU:s beroende av ryska energikällor. Stödet för euron har nått sin högsta nivå någonsin. Dock ökar människors oro allt mer för den ekonomiska situationen i EU och i det egna landet.

Den allmänna uppfattningen om EU

Eurobarometern, som genomfördes under juni–juli 2022, visar att 65 % av EU:s invånare och 67 % av finländarna är optimistiska inför EU:s framtid, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med en liknande undersökning som genomfördes i januari–februari, före Rysslands aggression mot Ukraina.

Den positiva bilden av EU ligger nu på 47 % (+3 procentenheter) – den högsta nivån sedan hösten 2009. Samtidigt håller sig 36 % av de svarande neutrala och 16 % har en negativ bild av EU. Av finländarna har 50 % en positiv bild av EU (+7 jämfört med våren 2022). Dessutom menar 49 % av EU:s invånare och 60 % av finländarna att de har förtroende för EU och 34 % har förtroende för sin nationella regering.

Insatserna mot Rysslands invasion av Ukraina

I linje med tidigare undersökningar bekräftas det tydliga stödet för EU:s insatser mot Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Av EU:s olika åtgärder är det humanitära stödet den mest uppskattade (92 %, 96 % av finländarna), följt av EU:s mottagande av ukrainare som flyr kriget (90 %).

78 % av EU:s invånare och 88 % av finländarna stöder de ekonomiska sanktioner som EU infört mot den ryska regeringen och mot ryska företag och privatpersoner. Nästan sju av tio svarande (68 %) är positiva till att finansiera leverans av militärutrustning till Ukraina. Motsvarande andel bland de finländska respondenterna uppgår till 89 %.

En absolut majoritet är nöjd med insatserna från både EU (57 %) och det egna landets regering (55 %). Av finländarna är 74 % nöjda med EU:s insatser och 88 % är nöjda med insatserna från det egna landets regering, vilket är den högsta siffran bland alla EU-länder.

Energi och energitrygghet

En överväldigande majoritet håller med om att EU bör investera i förnybara energikällor (87 %), minska sitt beroende av ryska energikällor (86 %, 93 % av finländarna) och att gaslagren i EU-länderna snabbt bör fyllas på för att möjliggöra kontinuerlig gasförsörjning under vintern (86 %, 83 % av finländarna).

Dessutom anser 85 % att en ökad energieffektivitet kommer att göra oss mindre beroende av energiproducenter utanför EU, medan 83 % är för att EU-länderna tillsammans köper in energi från andra länder för att kunna få ett bättre pris.

78 % säger att de nyligen har vidtagit åtgärder för att minska sin energiförbrukning eller att de planerar att göra det inom en snar framtid. Av finländarna har 76 % redan vidtagit eller kommer att vidta åtgärder för att minska sin elförbrukning.

Ekonomin och euron

I dag ser 40 % positivt på EU:s ekonomi, en minskning med 5 procentenheter sedan början av 2022. En majoritet (51 %, +6 procentenheter) tycker att den ekonomiska situationen i EU för tillfället är dålig.

Dessutom ser färre positivt på den nationella ekonomin, en minskning med 5 procentenheter till 34 %, och 64 % anser att den ekonomiska situationen i det egna landet är dålig (+5 procentenheter). En majoritet förväntar sig att den nationella ekonomiska situationen försämras under de kommande tolv månaderna (53 %, +22 procentenheter).

Av finländarna ser 49 % positivt på ekonomin. 55 % av finländarna anser att den nationella ekonomin är bra, medan 43 % anser att den är dålig.

Samtidigt är stödet för euron på uppgång, och har nått sin högsta nivå någonsin. Åtta av tio i euroområdet (+3 procentenheter), 72 % i EU (+3 procentenheter) och 82 % av finländarna är positiva till EU:s ekonomiska och monetära union med en gemensam valuta – euron.

Mer än hälften (56 %) anser att EU:s största ekonomiska stimulanspaket – NextGenerationEU – kan vara effektivt för att svara mot de nuvarande ekonomiska utmaningarna.

De främsta orosmomenten på EU-nivå och på nationell nivå

De främsta orosmomenten återspeglar den pessimistiska bilden av ekonomin.

Både på nationell nivå och på EU-nivå ökade oron för inflation och energiförsörjning kraftigt, och de är nu de två främsta orosmolnen. Mer än en tredjedel nämner stigande priser, inflation och levnadskostnader som svar på vilka som är de största problem som EU står inför för tillfället (34 %, +10 procentenheter sedan februari), följt av energiförsörjning (28 %, +12 procentenheter) tillsammans med den internationella situationen (också 28 %).

Stigande priser, inflation och levnadskostnader är också ett av de främsta orosmomenten på nationell nivå för mer än hälften (54 %, +13 procentenheter), följt av energiförsörjning (22 %, +11 procentenheter) och den ekonomiska situationen (20 %, +1 procentenhet).

Detta är inga förvånande siffror, eftersom mer än sex av tio (62 %) säger att kriget i Ukraina har haft allvarliga konsekvenser för den egna ekonomin.

De främsta orosmomenten bland finländarna är ”den internationella situationen” (43 %), ”stigande priser, inflation och levnadskostnader” (33 %) och ”energiförsörjning” (27 %). På den internationella nivån är de främsta orosmomenten ”stigande priser, inflation och levnadskostnader” (55 %), ”den internationella situationen” (36 %) och ”statsskulden” (22 %).

Bakgrund

Eurobarometerundersökningen för sommaren 2022 (EB 97) genomfördes genom personliga intervjuer och intervjuer på nätet mellan den 17 juni och den 17 juli 2022. Totalt intervjuades 26 468 personer i de 27 medlemsländerna. I Finland deltog 1045 invånare i undersökningen.

Du kan läsa mer om Eurobarometern och alla undersökningar på Eurobarometerwebbplatsen.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5266    

    

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
6 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland