Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli9. heinäkuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

Eurobarometri: Eurooppalaiset tuntevat oikeutensa entistä paremmin

Euroopan komissio on tänään julkaissut EU:n kansalaisuutta ja demokratiaa käsittelevän Eurobarometri-kyselyn tulokset. Tulosten mukaan käsite ”EU:n kansalainen” on tuttu valtaosalle (91 %) eurooppalaisista. Myös EU:n kansalaisten oikeudet tunnetaan...

Tuoreimmasta EU:n kansalaisuutta ja demokratiaa koskevasta Eurobarometri-kyselystä ilmenee, että useimmat eurooppalaiset ovat hyvin perillä EU:n kansalaisten oikeuksista samoin kuin kansallisista ja eurooppalaisista vaalioikeuksistaan.

1. EU:n kansalaisten oikeudet tunnetaan hyvin

Kyselyn mukaan yli kuusi eurooppalaista kymmenestä (65 %) tuntee käsitteen ”EU:n kansalaisuus” ja tietää, mitä se tarkoittaa. Vastanneista lähes kolmasosa (26 %) oli kuullut siitä.

Kansalaisille ovat tuttuja varsinkin oikeus tehdä kantelu EU:n toimielimille (89 %), oikeus asua missä tahansa EU:n jäsenmaassa (85 %) ja toisessa jäsenmaassa oleskelevan oikeus tulla kohdelluksi samalla tavalla kuin kyseisen maan kansalaiset (81 %).

Yhä useammat kansalaiset tietävät, mitä tehdä, jos heidän oikeuksiaan EU:n kansalaisina loukataan, mutta ainoastaan 37 prosenttia katsoi olevansa asiasta hyvin perillä. Nousua on 11 prosenttiyksikköä vuoteen 2015 verrattuna, jolloin vastaava osuus oli 26 prosenttia. Vastaajista 92 prosenttia ilmoitti, että jos he tarvitsisivat apua sellaisessa EU:n ulkopuolisessa maassa, jossa ei ole heidän oman maansa konsulaattia tai lähetystöä, he kääntyisivät EU:n edustuston puoleen.

2. Vapaan liikkuvuuden hyödyt EU:ssa

Vastaajista 84 prosenttia oli sitä mieltä, että heidän maansa talous hyötyy EU:n kansalaisten vapaasta liikkuvuudesta EU:ssa. Nousua on 13 prosenttiyksikköä vuodesta 2015, jolloin 71 prosenttia kansalaisista tunnusti vapaan liikkuvuuden hyödyt.

Tuloksissa on otettava huomioon, että Eurobarometri-kysely tehtiin ennen koronapandemiasta johtuvien rajoitustoimien käyttöönottoa suurimmassa osassa EU-maita.

3. EU:n vaalioikeudet tunnetaan hyvin

Eurobarometrissä esitettiin kysymyksiä myös EU:n kansalaisten vaalioikeuksista. Hieman useampi kuin seitsemän kymmenestä (71 %) tiesi, että toisessa EU-maassa asuvalla EU:n kansalaisella on oikeus äänestää ja asettua ehdokkaaksi EU-vaaleissa.

Kysyttäessä vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleista suuri enemmistö sanoi, että heidän äänestyshalukkuutensa olisi kasvanut, jos heillä olisi ollut enemmän tai parempaa tietoa vaaleista ja varsinkin siitä, miten EU vaikutus näkyy heidän arjessaan.

Euroopan komissio käynnistää tänään myös julkisen kuulemisen EU:n kansalaisten oikeuksista.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_1293

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
9. heinäkuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto