Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote18. tammikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n yliopistot valmistautuvat tulevaisuuteen tiiviimmällä kansainvälisellä yhteistyöllä

Opiskelijoita

EU:lla on edessään suuria haasteita: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja väestön ikääntyminen. Samalla sitä koettelee suurin maailmanlaajuinen terveyskriisi sataan vuoteen taloudellisine seurauksineen. Korkeakouluilla ja koko korkea-asteen koulutussektorilla on ainutlaatuinen asema koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin risteyskohdassa, ja niiden panosta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Komissio hyväksyi tänään kaksi uutta aloitetta, joilla tuetaan korkeakouluja niiden pyrkimyksissä olla mukana EU:n haasteiden ratkaisemisessa. Aloitteet ovat korkeakouluja koskeva EU:n strategia ja komission ehdotus, joka koskee yhteyksien luomista eurooppalaisen korkea-asteen koulutusyhteistyön tehostamiseksi.

Innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komissaari Mariya Gabriel toteaa: ”Ehdotukset hyödyttävät koko korkeakoulualaa ja ennen kaikkea opiskelijoita. Opiskelijat tarvitsevat nykyaikaisia kansainvälisiä kampuksia, joista on helppo lähteä esimerkiksi vaihtoon ulkomaille ja saavuttaa aidosti eurooppalainen opintopolku ja -kokemus. Komissio haluaa yhdistää voimansa jäsenmaiden ja niiden korkea-asteen oppilaitosten kanssa. Näin koulutus, tutkimus ja innovointi saadaan paremmin palvelemaan yhteiskuntaa. Eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymät pohjustavat tälle tietä. Vuoden 2024 puoliväliin mennessä EU:n talousarviosta tullaan tukemaan jopa 60:tä eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymää, joihin kuuluu yli 500 yliopistoa eri puolilla Eurooppaa.

Korkeakouluja koskeva EU:n strategia

Strategian tarkoituksena on auttaa kaikkia eurooppalaisia yliopistoja sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin, menestymään ja edistämään EU:n kriisinkestävyyttä ja elpymistä.

Strategiassa esitetään muun muassa korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaisen ulottuvuuden vahvistamista, yliopistojen tukemista muutostoimijoina vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä sekä yliopistojen roolin lujittamista EU:n globaalin johtoaseman edistäjänä.

Tiiviimpää eurooppalaista korkeakouluyhteistyötä

Komission tämänpäiväisellä koulutusyhteistyön tehostamista koskevalla ehdotuksella pyritään helpottamaan eurooppalaisten korkea-asteen oppilaitosten tiiviimpää ja syvempää yhteistyötä ja yhteisten kansainvälisten koulutusohjelmien ja toimien toteuttamista. Tavoitteena on helpottaa myös valmiuksien ja resurssien yhdistämistä ja yhteisten tutkintojen myöntämistä. EU-maita kehotetaan luomaan kansallisella tasolla tarpeelliset edellytykset, jotta tällainen aiempaa tiiviimpi valtioiden välinen yhteistyö olisi mahdollista.

Korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen eurooppalaista ulottuvuutta tuetaan neljällä lippulaivahankkeella vuoden 2024 puoliväliin mennessä. Näihin kuuluvat muun muassa

– laajennus 60:een eurooppalaisten yliopistojen yhteenliittymään, joihin kuuluu yli 500 yliopistoa, 1,1 miljardin euron alustavalla Erasmus+ -budjetilla vuosiksi 2021–2027

– yhteinen eurooppalainen tutkinto, jossa tunnustetaan opiskelijoiden suorittamaan korkea-asteen tutkintoon sisältyvien kansainvälisten kokemusten arvo

– eurooppalaista opiskelijakorttia koskevan aloitteen laajentaminen liikkuvuuden helpottamiseksi.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_365

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
18. tammikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto