Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel8 juni 2021Representationen i FinlandLästid: 2 min

EU:s budget 2022 – återhämtningen i Europa påskyndas

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag på EU:s årliga budget för 2022. Budgetförslaget landar på 167,8 miljarder euro. Budgeten ska kompletteras med uppskattningsvis 143,5 miljarder euro i bidrag från återhämtningsinstrumentet Next Generation EU...

Budgetförslaget för 2022 och återhämtningsinstrumentet Next Generation EU kommer att styra medlen dit där de gör mest nytta. Budgeten avspeglar EU:s politiska prioriteringar, som är viktiga för att åstadkomma en hållbar återhämtning.

Medlen främjar den gröna och digitala omställningen, skapar arbetstillfällen och stärker EU:s roll i världen. Detta bidrar i sin tur till EU:s återuppbyggnad och modernisering.

– Vi kommer att hjälpa de människor, företag och regioner som drabbats hårdast av pandemin, säger Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för EU:s budget. Vi kommer att investera i Europas motståndskraft och modernisering genom den gröna och digitala omställningen. Våra huvudprioriteringar är att få tillbaka Europa på rätt spår, påskynda dess återhämtning och göra Europa rustat för framtiden!

Bakgrund

EU:s budgetförslag för 2022 innehåller både utgifter inom ramen för återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, vilka kommer att finansieras genom upplåning på kapitalmarknaderna, och utgifter som täcks av anslag inom ramen för långtidsbudgetens tak, vilka finansieras med egna medel.

Med en budget på 807 miljarder euro i löpande priser kommer återhämtningsinstrumentet Next Generation EU att bidra till att reparera de omedelbara ekonomiska och sociala skador som orsakats av coronapandemin och göra EU rustat för framtiden. Instrumentet kommer att bidra till att bygga upp ett EU efter covid-19 som är grönare, mer digitalt, mer motståndskraftigt och bättre anpassat till de nuvarande och kommande utmaningarna.

Kärnan i Next Generation EU är faciliteten för återhämtning och resiliens – ett instrument för att tillhandahålla bidrag och lån för att stödja reformer och investeringar i EU:s medlemsländer. Avtalen (åtagandena) inom ramen för Next Generation EU kan ingås fram till slutet av 2023 och betalningarna i samband med upplåningen kommer att ske fram till slutet av 2026.

Nu när alla medlemsländer har godkänt beslutet om egna medel kan EU-kommissionen börja skaffa fram medel för att finansiera återhämtningen genom Next Generation EU.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_2878

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
8 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland