Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 december 2020Representationen i FinlandLästid: 3 min

EU:s handlingsplan för demokrati – stärka demokratierna i EU

EU-kommissionen lägger i dag fram en handlingsplan för demokrati för att stärka medborgarnas egenmakt och bygga upp mer motståndskraftiga demokratier i hela EU. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att främja fria och rättvisa val, stärka...

Med handlingsplanen för demokrati vill kommissionen möta de utmaningar som våra demokratiska system ställs inför till följd av ökande extremism och det upplevda avståndet mellan väljare och de valda.

”Demokratin kan inte tas för given, utan måste odlas och värnas”, betonar EU-kommissionens vice ordförande Věra Jourová med ansvar för värden och öppenhet. ”Vår plan går ut på att skydda och främja meningsfullt engagemang för medborgarna, så att de kan göra fria val i offentligheten utan att bli manipulerade. Vi måste hålla reglerna aktuella för att ta vara på den digitala tidsålderns möjligheter och möta dess utmaningar. Planen innehåller åtgärder för att stärka skyddet för journalister och motverka desinformation och inblandning utan att göra avkall på yttrandefriheten”, säger Jourová.

Med hjälp av de åtgärder som ska vidtas inom ramen för EU:s handlingsplan för demokrati vill kommissionen bland annat främja fria och rättvisa val. Kommissionen tänker föreslå lagstiftning om öppenhet kring betalt politiskt material, det vill säga så kallad politisk reklam. Kommissionen ska också se över reglerna om finansiering av europeiska politiska partier.

Kommissionen kommer även att leda arbetet med att se över uppförandekoden om desinformation, strama åt skyldigheterna för nätplattformar och ta i bruk noggrann uppföljning och övervakning.

För att stärka mediernas frihet och mångfald tänker kommissionen nästa år lägga fram en rekommendation om journalisters säkerhet, med särskild vikt lagd vid hot mot kvinnliga journalister, och ett initiativ för att förhindra yttrandefrihetsfientligt rättegångsmissbruk (så kallade SLAPP-stämningar).

Dessutom tänker kommissionen lägga fram ytterligare åtgärder för att stödja mångfald i medierna och öka insynen i medieägandet och offentlig annonsering, bland annat genom den nya medieägandeövervakaren.

Kommissionen tänker successivt genomföra handlingsplanen för demokrati fram till 2023, ett år före nästa val till Europaparlamentet. Därefter kommer kommissionen att bedöma utvecklingen och se om det behövs ytterligare åtgärder.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2250

I dag antar kommissionen även en handlingsplan för mediesektorn och den audiovisuella sektorn, som går hand i hand med handlingsplanen för demokrati.

Den europeiska audiovisuella sektorn och mediesektorn har långvariga problem, varav marknadsfragmentering är det största, vilket har försvagat den i förhållande till de globala konkurrenterna.

När det gäller nyhetsmedier är sjunkande intäkter och desinformation på nätet i kombination med framväxten av ”nyhetsöknar” i vissa delar av Europa särskilt oroväckande.

Handlingsplanen för mediesektorn och den audiovisuella sektorn syftar till att hjälpa dessa sektorer att återhämta sig från krisen och kunna ta till sig den digitala och gröna omställningen samt att ge EU:s invånare och företag större inflytande.

Med hjälp av handlingsplanen försöker man bland annat främja investeringar i den audiovisuella sektorn genom det nya initiativet Media Invest.

Dessutom ska initiativet ”News” lanseras för att samla åtgärder och stöd för nyhetsmediesektorn. Initiativet omfattar ett pilotprojekt, inom ramen för vilket medier kan få finansiering och tillgång till lån som backas upp av InvestEU-garantin. Uppmärksamheten kommer framför allt att riktas på lokala medier.

Mediaföretag kan använda sig av ett särskilt verktyg för att hitta alla relevanta EU-finansieringsmöjligheter, bland annat inom ramen för långtidsbudgeten för 2021–2027.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_2239

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
3 december 2020
Upphovsman
Representationen i Finland