Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli3. joulukuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n toimintasuunnitelma: demokratioista vahvempia

Komissio esittelee tänään Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja rakentaa kestävämpiä demokratioita EU:ssa. Toimintasuunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään...

Komission demokratiatoimintasuunnitelman toimenpiteillä halutaan suojella demokraattisia järjestelmiä haasteilta, joita aiheuttavat ääriliikkeiden vahvistuminen sekä äänestäjien ja poliitikkojen etääntyminen toisistaan.

Arvoista ja avoimuudesta vastaavan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován mukaan demokratiaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä, vaan sitä on vaalittava ja suojeltava.

”Suunnitelman tavoitteena on suojella ja edistää ihmisten merkityksellistä osallistumista yhteiskuntaelämään ja lisätä heidän mahdollisuuksiaan tehdä valintoja vapaasti julkisessa tilassa ilman manipulointia. Sääntöjä on päivitettävä digiajan mahdollisuuksien ja haasteiden valjastamiseksi. Suunnitelmaan sisältyy toimia, joilla lisätään toimittajien suojelua ja torjutaan disinformaatiota ja ulkopuolista sekaantumista niin, että samalla suojellaan sananvapautta kaikilta osin”, Jourová sanoo.

Demokratiatoimintasuunnitelmassa esitettävillä toimilla pyritään muun muassa edistämään vapaita ja rehellisiä vaaleja. Komissio ehdottaa lainsäädäntöä sponsoroidun poliittisen sisällön eli niin sanotun poliittisen mainonnan läpinäkyvyydestä. Komissio tarkistaa myös sääntöjä Euroopan poliittisten puolueiden rahoituksesta.

Komissio ohjaa lisäksi pyrkimyksiä tarkistaa voimassa olevia disinformaatiota koskevia käytännesääntöjä, kiristää verkkoalustoja koskevia vaatimuksia ja ottaa käyttöön tiukka seuranta ja valvonta.

Tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden vahvistamiseksi komissio aikoo ehdottaa vuonna 2021 toimittajien turvallisuutta koskevaa suositusta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota naistoimittajiin kohdistuviin uhkiin, sekä aloitetta häirintätarkoituksessa nostettujen kanteiden (SLAPP-kanteiden) torjumiseksi.

Lisäksi komissio aikoo ehdottaa lisätoimenpiteitä tiedotusvälineiden moniarvoisuuden tukemiseksi ja tiedotusvälineiden omistuksen ja valtion mainonnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi muun muassa uuden tiedotusvälineiden omistuksen seurannan kautta.

Komissio aikoo toteuttaa Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa vaiheittain ja saada sen päätökseen vuotta ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja, jotka järjestetään vuonna 2024. Tällöin komissio myös arvioi saavutettua edistystä ja lisätoimien tarvetta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2250

Komissio hyväksyi tänään myös Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaan tiiviisti liittyvän media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman.

Euroopan media- ja audiovisuaalialalla on pitkäaikaisia ongelmia, jotka ovat heikentäneet sen asemaa globaaleihin kilpailijoihin nähden. Merkittävin niistä on markkinoiden pirstaleisuus.

Uutismedioiden osalta huolta herättävät liikevaihdon lasku, verkossa leviävä disinformaatio ja joihinkin Euroopan kolkkiin syntymässä olevat suoranaiset uutiserämaat.

Media- ja audiovisuaalialan toimintasuunnitelman tavoitteena on tukea media- ja audiovisuaalialan elpymistä ja vihreää ja digitaalista siirtymää sekä lisätä eurooppalaisten vaikutusmahdollisuuksia.

Toimintasuunnitelmalla pyritään muun muassa lisäämään investointeja audiovisuaalialaan uuden MEDIA INVEST -aloitteen avulla.

Lisäksi aiotaan käynnistää uutismedia-alan toimet ja tuet kokoava NEWS-aloite. Siihen sisältyy NEWS-pilotti-investointihanke, jonka puitteissa tarjotaan avustuksia sekä InvestEU-takauksella tuettavia lainoja. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisiin tiedotusvälineisiin.

Mediayrityksille tarjotaan työkalu, joka neuvoo, miten haetaan esimerkiksi vuosien 2021–2027 monivuotisen rahoituskehyksen sekä kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien yhteydessä myönnettävää rahoitusta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2239

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
3. joulukuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto