Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli9. joulukuuta 2020Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

EU:n terrorisminvastainen ohjelma: terrorismin torjuntaa tehostetaan

Komissio esittää tänään EU:n uuden terrorisminvastaisen ohjelman. Ohjelman tarkoituksena on tehostaa terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjuntaa ja parantaa EU:n kykyä varautua terroriuhkaan. Komissio ehdottaa tänään myös EU:n...

Tänään esitetty terrorisminvastainen ohjelma on jatkoa EU:n turvallisuusunionistrategialle vuosiksi 2020–2025.

Ohjelman tarkoituksena on tukea EU-maita niiden pyrkiessä ennakoimaan ja ehkäisemään terroriuhkia, suojautumaan niiltä ja reagoimaan niihin.

Ohjelmalla komissio haluaa puuttua muun muassa radikalisoitumiseen. Komissio pitää tärkeänä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät kiireellisesti terroristisen verkkosisällön poistamista koskevat säännöt. Näin voidaan torjua ääri-ideologioiden leviämistä verkossa.

Radikalisoitumisen ehkäisemistä koskevan tiedon ja asiantuntemuksen levittämiseksi komissio aikoo ehdottaa, että perustetaan EU:n tietokeskus, joka kokoaa yhteen päättäjiä, alan toimijoita ja tutkijoita.

Jotta terrori-iskuihin pystytään reagoimaan tehokkaasti ja niihin syyllistyneet saadaan oikeuden eteen, keskeisessä asemassa on EU:n laajuinen poliisiyhteistyö ja tietojenvaihto. Komissio aikoo tehdä vuonna 2021 ehdotuksen EU:n poliisiyhteistyösäännöstöksi, jolla lisätään lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä muun muassa terrorismin torjunnassa.

Komissio ehdottaa, että tutkinnan ja syytteeseenpanon tukemiseksi perustetaan terrorismin torjuntaan keskittyneiden talousrikostutkijoiden verkosto, johon myös Europol osallistuu. Tämä helpottaa rahan liikkumisen seuraamista ja rahansiirtoihin kytköksissä olevien henkilöiden tunnistamista.

Komissio nimittää EU:n terrorismintorjunnan koordinaattorin, joka vastaa terrorismintorjuntaa koskevien EU:n politiikkatoimien ja rahoituksen koordinoinnista.

Komissio ehdottaa tänään myös Europolin tehtävien tarkistamista. Europol voisi esimerkiksi toimia yhteyspisteenä, ellei ole selvää, mikä EU-maa on toimivaltainen tehtäessä terrori-iskuihin liittyvää yhteistyötä yksityisten osapuolten kanssa.

Uuden toimeksiannon myötä Europolin on myös mahdollista käsitellä laajoja ja monimutkaisia tietoaineistoja, lisätä yhteistyötä Euroopan syyttäjänviraston ja EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden kanssa sekä auttaa kehittämään uusia teknologioita lainvalvonnan tarpeisiin.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_2326

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
p. (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
p. (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
etunimi [dot] sukunimiatec [dot] europa [dot] eu (etunimi[dot]sukunimi[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
9. joulukuuta 2020
Laatija
Suomen-edustusto