Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel16 juni 2022Representationen i Finland

Enligt en undersökning gjord av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet köper unga allt fler förfalskade produkter och använder fortfarande piratkopierat innehåll

Boys with smartphones

I efterdyningarna av coronapandemin har Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) under detta år genomfört en undersökning av ungas (15−24 år gamla) syn på immaterialrätt och brott mot den i hela EU. Resultaten av undersökningen, som publicerades i början av juni, ger vid handen att över hälften av de unga europeiska respondenterna (52 procent), antingen avsiktligen eller oavsiktligt, hade köpt minst en förfalskad produkt, medan en tredjedel (33 procent) hade använt olagligt innehåll på nätet. 37 procent av respondenterna hade avsiktligen köpt en förfalskad produkt, vilket är en markant ökning sedan den förra undersökningen gjordes år 2019, då 14 procent av respondenterna svarade jakande på den frågan. För Finlands del uppgick andelen unga som avsiktligen köpt en förfalskad produkt till 44 procent. De vanligaste förfalskade produkter som unga köper avsiktligen är kläder och tillbehör, skor, elektronisk utrustning och kosmetika. När det kommer till att avsiktligen använda piratkopierat innehåll angav 21 procent av respondenterna att de gör det, medan motsvarande andel för Finlands del uppgick till 17 procent.

Läs mer (på engelska): https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-youth-scoreboard#2022 

Översikt

Publiceringsdatum
16 juni 2022
Upphovsman
Representationen i Finland