Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote2. maaliskuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 2 min

EU:n talousarvio: Komissio julkaisee ohjeistusta ehdollisuusmekanismista

Rule of Law

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt suuntaviivat yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä, jolla on tarkoitus suojata EU:n talousarviota oikeusvaltion periaatteiden rikkomiselta. Suuntaviivoissa selitetään yksityiskohtaisesti, miten komissio aikoo soveltaa ehdollisuusasetusta ja miten EU:n rahoituksen lopullisten saajien ja edunsaajien oikeudet suojataan.

”Oikeusvaltioperiaate on unionia koossapitävä voima, ja se on yhtenäisyytemme perusta. Me emme koskaan väsy sen puolustamiseen”, totesi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen”Tänään julkaistut suuntaviivat tuovat lisää selkeyttä komission jatkaessa sen varmistamista, että kaikkiin EU:n talousarvioon yhteydessä oleviin oikeusvaltion periaatteiden rikkomisiin puututaan. Meidän on varmistettava, että jokainen euro ja jokainen sentti käytetään tarkoitukseensa ja oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti.”

”Emme voi tehdä myönnytyksiä silloin kun on kyse unionin taloudellisten etujen ja sen perusarvojen suojaamisesta”, totesi talousarviosta ja hallinnosta vastaava komissaari Johannes Hahn”Ehdollisuusasetus tarjoaa meille lisävälineen tilanteessa, jossa hallinnoimme EU:n kaikkien aikojen suurinta talousarviota. Aiomme toimia määrätietoisesti aina kun asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät.”

Suuntaviivoissa selitetään yksityiskohtaisesti, miten asetusta sovelletaan. Niissä käsitellään etenkin seuraavia seikkoja:

  • toimenpiteiden toteuttamisedellytykset, muun muassa se, mitkä oikeusvaltion periaatteiden rikkomiset voivat tulla kyseeseen ja miten arvioidaan, vaikuttavatko nämä rikkomiset tai uhkaavatko ne vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin riittävän suoraan
  • ehdollisuusasetuksen ja muiden EU:n talousarviota suojaavien välineiden, kuten EU:n varainhoitosääntöjen ja alakohtaisten sääntöjen, keskinäinen täydentävyys; tällaisiin muihin välineisiin kuuluvat muun muassa säännöt, joita sovelletaan yhteistyössä hallinnoitaviin rahastoihin (esim. koheesiopolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan aloilla) ja NextGenerationEU-välineeseen keskeisenä kuuluvaan elpymis- ja palautumistukivälineeseen
  • vaatimus, jonka mukaan ehdotettujen toimenpiteiden on oltava ratkaistavina olevien ongelmien kannalta oikeasuhteisia, tarkoituksenmukaisia ja tarpeellisia
  • vaiheet ennen toimenpiteiden ehdottamista, kuten komission käyttämät tietolähteet, kantelujen merkitys, yhteydet jäsenvaltioihin ja menettelyt toimenpiteiden hyväksymiseksi ja kumoamiseksi
  • vaatimus suojata EU:n rahoituksen lopullisten saajien tai edunsaajien oikeuksia: EU-maiden olisi jatkettava EU:n ohjelmien tai rahastojen maksujen suorittamista kaikissa olosuhteissa.

Suuntaviivojen laatimisessa on noudatettu perusteellista menettelyä, johon on kuulunut muun muassa Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden kuuleminen. Niissä on myös otettu huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen asioissa C-156/21 ja C-157/21 16. helmikuuta 2022 antamat tuomiot, jotka koskevat asetuksen laillisuutta.

Tausta

Yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi annetulla asetuksella varmistetaan, että EU:n talousarviota suojataan sellaiselta oikeusvaltion periaatteiden rikkomiselta, joka vaikuttaa tai vakavasti uhkaa vaikuttaa sen moitteettomaan varainhoitoon tai EU:n taloudellisten etujen suojaamiseen tavalla, joka on riittävä suora. Asetusta on sovellettu tammikuusta 2021. Komissio on tästä lähtien seurannut tilannetta kaikissa EU-maissa ja kerännyt asiaa koskevia tietoja.

Komissio ehdottaa neuvostolle asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä silloin, kun asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät ja kun mikään muu unionin lainsäädäntöön sisältyvä menettely ei antaisi sille mahdollisuutta suojata unionin talousarviota tehokkaammin. Saatuaan komission ehdotuksen neuvosto tekee lopullisen päätöksen.

Unionin rahoituksen lopullisilla saajilla ja edunsaajilla on kaikissa tilanteissa edelleen oikeus saada maksunsa. Tämän vuoksi asianomaisten jäsenvaltioiden olisi jatkettava maksujen suorittamista.

Lisätietoa

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_1468

TAUSTATIEDOTE

Suuntaviivat

Oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annettu asetus – säädösteksti

Oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annettu asetus verkossa

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedot

Julkaisupäivä
2. maaliskuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto