Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel24 maj 2023Representationen i Finland

Under Europadagen diskuterades fördelarna med EU:s inre marknad som fyller 30 år i år

Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Minna Kivimäki, Euroopan alueiden komitean jäsen Sari Rautio ja Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Timo Vuori keskustelivat EU:n sisämarkkinoista 9.5.2023 osana Eurooppa-päivän ohjelmaa. Tilaisuutta moderoi Allianssin EU-nuorisodelegaatti Lotta Tuominen.
Copyright Pekko Korvuo

Det är lätt att resa. Det är möjligt att studera eller jobba i ett annat land. En gemensam inre marknad för 23 miljoner företag och 450 miljoner konsumenter. Ett brett utbud av varor till hög kvalitet och ett starkt konsumentskydd. Allt detta och mycket mer har EU:s inre marknad fört med sig under de 30 år den har existerat – fördelar som är så vardagliga att många tar dem för givna. Under europadagsfirandet i centrumbiblioteket Ode i Helsingfors den 9 maj diskuterades just fördelarna med den inre marknaden av Minna Kivimäki, kanslichef vid Kommunikationsministeriet, Sari Rautio, ledamot i Europeiska regionkommittén, och Timo Vuori, direktör på Finlands Näringsliv EK. För de unga är den mest uppenbara fördelen med den inre marknaden olika mobilitetsprogram, såsom Erasmus+, Europeiska solidaritetskåren och initiativet ALMA, som riktar sig till 18−29-åringar som varken arbetar eller studerar. Sari Rautio önskade att alla finländska ungdomar skulle åka till ett annat land på arbetspraktik och berättade att hon själv hade jobbat i Paris som 16-åring. ”Det påverkade mig som person väldigt mycket. Jag märkte att livet är likadant och att vi alla är likadana, fast vi talar olika språk.”

Läs mer (på finska): https://europa.eu/!mGnMBn

Översikt

Publiceringsdatum
24 maj 2023
Upphovsman
Representationen i Finland