Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel4 februari 2021Representationen i Finland

Europeiska rättsstatsmekanismen: EU-kommissionen inleder riktat samråd

Den europeiska rättsstatsmekanismen är en process som omfattar en årlig dialog om rättsstatsprincipen mellan kommissionen, rådet och Europaparlamentet och även medlemsländerna, nationella parlamentet, civilsamhället och andra berörda parter.

Den första rapporten om rättsstatsprincipen offentliggjordes i september 2020. Den årliga rapporten är en central del av den här nya processen, som ska främja rättsstatsprincipen i EU.Rapporten används även som ett preventivt verktyg för att förhindra att problem växer fram eller fördjupas.Inför den andra årsrapporten har kommissionen nu inlett ett riktat samråd med berörda parter för att samla in information om hur rättsstatsprincipen utvecklas i EU-länderna. Samrådet pågår till den 8 mars och riktar sig till organisationer som arbetar med frågor som rör rättsstatsprincipen, såsom bland annat rättssystem, korruption, mediepluralism samt kontroller och motvikter. Du deltar i samrådet å din organisations, ditt nätverks eller din sammanslutnings vägnar genom att fylla i det engelskspråkiga webbfrågeformuläret som du kommer till genom att klicka på länken nedan.

Läs mer (på engelska): https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report_en

Översikt

Publiceringsdatum
4 februari 2021
Upphovsman
Representationen i Finland