Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel23 juni 2021Representationen i Finland

Cybersäkerheten i EU: Kommissionen föreslår en gemensam cyberenhet

EU-kommissionen lägger i dag fram en vision om att bygga upp en ny gemensam cyberenhet. Enhetens uppgift är att hantera det ökande antalet allvarliga cyberincidenter som påverkar våra offentliga tjänster, företag och allmänheten i hela EU.

Avancerade och samordnade insatser på cybersäkerhetsområdet har blivit allt viktigare, i takt med att antalet cyberangrepp, deras omfattning och konsekvenser ökar och de i allt större utsträckning påverkar vår säkerhet. Alla berörda aktörer i EU måste vara beredda att reagera kollektivt och utbyta relevant information. Utgångsläget måste vara en mer öppen kultur av cybersäkerhetssamarbete, snarare än en sluten och behovsenlig sådan.

En gemensam cyberenhet nämndes för första gången i ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer. Syftet med cyberenheten är att sammanföra resurser och expertis inom EU och dess medlemsländer för att effektivt förebygga, avskräcka från och reagera på storskaliga cyberincidenter och cyberkriser.

Cybersäkerhetskretsar, såväl civila som brottsbekämpande, diplomatiska och cyberförsvarsinriktade grupper, samt partner från den privata sektorn, agerar alltför ofta var och en för sig. Genom den gemensamma cyberenheten kommer de att ha en virtuell och fysisk plattform för samarbete. Relevanta EU-institutioner, EU-organ och EU-byråer kommer tillsammans med medlemsländerna att gradvis bygga upp en europeisk plattform för solidaritet och bistånd för att motverka storskaliga cyberangrepp.

Rekommendationen om inrättande av en gemensam cyberenhet är ett viktigt steg mot fullbordandet av den europeiska ramen för hantering av cyberkriser. Det är ett konkret resultat av EU:s strategi för cybersäkerhet och EU:s strategi för säkerhetsunionen, som bidrar till en säker digital ekonomi och ett säkert digitalt samhälle.

Som en del av detta paket rapporterar kommissionen i dag om de framsteg som gjorts inom ramen för strategin för en säkerhetsunion under de senaste månaderna. Dessutom har kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik lagt fram den första genomföranderapporten inom ramen för strategin för cybersäkerhet, i enlighet med Europeiska rådets begäran.

Därutöver har kommissionen utfärdat beslutet om inrättande av Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) i Bryssel, i enlighet med cybersäkerhetsakten.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_21_3088

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
23 juni 2021
Upphovsman
Representationen i Finland