Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Presskommuniké12 maj 2022Representationen i Finland

Sammanhållning: EU-kommissionen antar partnerskapsavtal till ett värde av två miljarder euro med Finland 2021–2027

Kumppanuussopimus 2021-2027

Kommissionen antar partnerskapsavtal till ett värde av två miljarder euro med Finland. Genom avtalet bekräftas Finlands investeringsstrategi för åren 2021–2027. Pengarna ska hjälpa Finland att främja ekonomisk, social och regional sammanhållning, med fokus på centrala EU-prioriteringar, såsom den gröna och den digitala omställningen. Pengarna ska också bidra till konkurrenskraftig, innovativ och hållbar tillväxt i Finland.

– Jag är glad att se att partnerskapsavtalet 2021-2027 med Finland nu är godkänt, säger sammanhållningskommissionär Elisa Ferreira. Pengarna från sammanhållningspolitiken 2021-2027 ska hjälpa Finland att förbättra innovationssystemen och leda den gröna och digitala omställningen. Pengarna från sammanhållningspolitiken kommer att ge ett betydande bidrag till det ambitiösa målet att 2035 ha blivit klimatneutralt. Nu när de tre operativa programmen i partnerskapsavtalet har antagits är det viktigt att så snart som möjligt inleda projekten i praktiken, vilket också bidrar till de välbehövliga investeringarna efter pandemin och motverkar regional ojämlikhet.

Bakgrund

Partnerskapsavtalet med Finland banar väg för att genomföra sammanhållningsprogrammet i praktiken. Det består av tre program, varav två nationella program och ett regionalt program för Åland. Dessutom fastställs vem som kan få stöd från Fonden för en rättvis omställning i regioner som har de mest koldioxidintensiva industrierna, så att de kan hantera problemen under omställningen till klimatneutralitet.

Partnerskapsavtalet återspeglar också Finlands starka engagemang för att de sammanhållningspolitiska medlen ska samordnas med medlen från Faciliteten för återhämtning och resiliens.

 

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_2886

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn 040 535 5979
pia.siitonen@ec.europa.eu

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
12 maj 2022
Upphovsman
Representationen i Finland