Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Presskommuniké22 september 2022Representationen i FinlandLästid: 3 min

​​​​​​​EU:s innovationsresultat allt bättre trots utmaningarna – Finland är en av innovationsledarna

EU:n innovaatiosuorituskyky paranee haasteista huolimatta

Kommissionen offentliggör i dag 2022 års upplaga av den europeiska resultattavlan för innovation, som visar att EU:s innovationsresultat har ökat med ungefär 10 % sedan 2015. Jämfört med 2021 har det totala resultatet under 2022 förbättrats för 19 medlemsländer och försämrats för åtta. Jämfört med EU-genomsnittet fortsätter globala konkurrenter så som Australien, Kanada, Republiken Korea och USA att ha ett övertag i förhållande till EU. EU har likväl minskat resultatsklyftan till dessa länder och sedan 2021 gått om Japan.

– Europas starka engagemang inom innovation syns på dess fortsatta förbättring av innovationsresultaten, säger innovationskommissionär Mariya Gabriel. För att stödja Europas innovationskapacitet främjar Horisont Europa spetskompetens och stödjer framstående forskare och innovatörer för att driva fram de systemförändringar som behövs för ett grönt, hälsosamt och resilient Europa. Den europeiska resultattavlan för innovation 2022 visar hur viktigt det är att inrätta ett europeiskt innovationsekosystem. Den nya europeiska innovationsagendan, som antogs nyligen, kommer att placera Europa i framkant av den nya vågen av teknikintensiva innovationer och se till att innovation når alla regioner i Europa, inklusive landsbygden.

 – Europas autonomi och konkurrenskraft kommer att bero på vår förmåga att bli en teknisk och kommersiell ledare på strategiska områden så som rymden, försvar, vätgas, batterier, chip och kvantdatorer och högpresterande datorsystem, säger Thierry Breton, EU-kommissionär för den inre marknaden. Redan idag leder Europas innovationsagenda samt vårt stöd till uppstartsföretag och innovativa små och medelstora företag, industriallianser eller viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse till väldigt innovativa projekt i hela Europa. Det är så vi överför vår vetenskapliga spetskompetens till tekniskt och industriellt ledarskap samt arbetstillfällen av hög kvalitet i Europa.

De viktigaste resultaten

EU-länderna delas upp i fyra grupper beroende på sina resultat: innovationsledare (med ett resultat som är 125 % över EU-snittet), innovationsstarka (mellan 100 % och 125 av EU-snittet), innovationsmåttliga (mellan 70 % och 100 % av EU-snittet) och innovationssvaga (under 70 % av EU-snittet). Sverige har fortsatt det bästa resultatet i EU. Andra innovationsledare är Belgien, Danmark, Finland och Nederländerna.

Jämfört med förra årets upplaga har tre länder bytt resultatgrupp. Nederländerna har blivit en innovationsledare, Cypern har blivit innovationsstarkt och Estland innovationsmåttligt.

Följande gäller:

  • Cypern, Frankrike, Irland, Luxemburg, Tyskland och Österrike är innovationsstarka och ligger över EU-snittet.
  • Estland, Grekland, Italien, Litauen, Malta, Portugal, Slovenien, Spanien och Tjeckien är innovationsmåttliga.
  • Bulgarien, Kroatien, Lettland, Polen, Rumänien, Slovakien och Ungern är innovationssvaga.

Liksom i tidigare versioner av den europeiska resultattavlan har man för flera av indikatorerna använt sig av preliminära uppgifter för att se till att den senaste informationen används. Resultatgruppernas sammansättning hade kunnat se annorlunda ut om slutliga uppgifter funnits tillgängliga vid beräkningarna, särskilt när ett land ligger väldigt nära gränsen för en resultatgrupp.

EU:s innovationsklyfta kvarstår. Resultatgrupperna tenderar att vara geografiskt koncentrerade. Innovationsledarna och de mest innovationsstarka finns i norra och västra Europa, och de flesta innovationsmåttliga och innovationssvaga länderna finns i södra och östra Europa. Som en del av den nya innovationsagendan för EU, antagen i juli 2022, kommer kommissionen att rikta sitt fokus på att överbrygga innovationsklyftan inom EU och se till att Europa blir en ledande aktör på det globala innovationslandskapet.

Rapporten avhandlar alla EU-länder och flera andra länder i Europa och runt om i världen. Jämfört med tidigare års upplagor har nu tre nya länder tillkommit, nämligen Albanien, Chile och Mexiko.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_22_5682

 

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Ismo Ulvila
tfn 050 541 1122
ismo [dot] ulvilaatec [dot] europa [dot] eu (ismo[dot]ulvila[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

 

Översikt

Publiceringsdatum
22 september 2022
Upphovsman
Representationen i Finland