Gå direkt till innehållet
Europeiska kommissionens logotyp
svenska
Representationen i Finland
Nyhetsartikel18 juni 2020Representationen i Finland

EU ger stöd på 54 miljoner euro till Centralafrikanska republiken på grund av coronakrisen

Kommissionen har som ett led i EU:s insatser för att bekämpa covid-19-viruset i Afrika beslutat att bevilja Centralafrikanska republiken ett stöd på 54 miljoner euro. Landets offentliga utgifter har ökat kraftigt på grund av åtgärderna för att...

För att bromsa spridningen av covid-19-viruset måste Centralafrikanska republiken använda sina resurser till förebyggande hälsovårdsåtgärder, vilket avsevärt ökar pressen på de offentliga finanserna.

EU ger budgetstöd till Centralafrikanska republiken via två program, det ena för en konsolidering av staten (45 miljoner euro) och det andra för en reform av säkerhets- och förvaltningssektorn (9 miljoner euro).

En förhandsutbetalning på 23,5 miljoner euro kommer att göras redan under de närmaste veckorna för att hjälpa landet så snart som möjligt.

– Europeiska unionen har länge stått vid Centralafrikanska republikens sida för att hjälpa landet att övervinna de kriser det har drabbats av, säger kommissionär Jutta Urpilainen med ansvar för EU:s internationella partnerskap. Syftet med detta ytterligare budgetstöd är att hjälpa landet att ta itu med de socioekonomiska risker som hälsovårdskrisen är förknippad med och att gradvis återställa statens auktoritet över landet, vilket är nödvändigt med tanke på landets ekonomiska och sociala utveckling.

Centralafrikanska republiken försöker fortfarande återhämta sig från den kris som började 2013. Landets regering och 14 beväpnade grupper ingick ett fredsvatal i februari 2019, men den humanitära situationen är fortfarande kritisk och säkerhetsläget labilt.

EU är Centralafrikanska republikens viktigaste partner både politiskt och ekonomiskt. EU har tillämpat en integrerad strategi som kombinerar alla tillgängliga resurser för att stödja landets framsteg mot fred utveckling, stabilitet och demokrati.

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1074

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
18 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland