Skip to main content
Europeiska kommissionens logotyp
Representationen i Finland
Nyhetsartikel3 augusti 2022Representationen i Finland

Den årliga #EUBeachCleanup-kampanjen är i full gång – delta du också och städa en strand!

EU Beach Cleanup
Copyright Peyo

Det plastavfall som hamnar i haven är ett betydande problem för livet i haven och utgör ett hot för både djurs och människors hälsa. För att bekämpa nedskräpningen av haven ordnar EU tillsammans med FN och många andra internationella organisationer årligen en #EUBeachCleanup-kampanj. Kampanjen kulminerar den 17 september, som är den internationella städdagen (World Coastal Cleanup Day). Tiotusentals frivilliga deltar årligen i kampanjen. De samlar skräp på stränder och i inlandsvatten. I år, som är Europaåret för ungdomar, uppmuntras framför allt unga att delta i #EUBeachCleanup-kampanjen genom att ordna städevenemang på stränder. Syftet med evenemangen är att öka människornas medvetenhet om de risker som avfall i haven medför och att komma närmare målet att rengöra haven från allt plastavfall. Evenemang kan ordnas inom ramen för kampanjen till slutet av oktober. Instruktioner för hur du gör detta finns i engelskspråkiga broschyrer som EU:s generaldirektorat för havsfrågor och fiske har tagit fram och som du hittar via länken nedan. Kom med och städa en strand i din närmiljö!

Läs mer (på engelska): https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/eu-beach-cleanup_en

 

Översikt

Publiceringsdatum
3 augusti 2022
Upphovsman
Representationen i Finland