Gå direkt till innehållet
Representationen i Finland
Nyhetsartikel10 juni 2020Representationen i FinlandLästid: 3 min

EU effektiviserar kampen mot desinformation i samband med coronaepidemin

Coronapandemin har följts av en massiv våg av felaktig eller vilseledande information i EU och försök från utländska aktörer att påverka medborgarna och diskussionerna. EU-kommissionen och EU:s utrikesrepresentant lägger i dag fram en analys av sina...

EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell påminde om att desinformation rentav kan vara dödlig i coronavirusets tid. – Det är vår plikt att skydda medborgarna genom att göra dem medvetna om falsk information och avslöja de aktörer som ligger bakom den. I dagens teknikbaserade värld, där krigarna snarare använder tangentbord än svärd och där målinriktade påverkanskampanjer och desinformationskampanjer används som vapen för statliga och icke-statliga aktörer, stärker EU sina åtgärder och sin kapacitet för att klara striden.

Enligt meddelandet borde man samla in information på ett effektivare sätt till stöd för övervakningen för att kunna stärka EU och dess motståndskraft. Dessutom borde man förbättra analysberedskapen och öka samarbetet.

Dessutom borde man vidareutveckla etablerade kanaler, t,ex, systemet för tidig varning, för att stärka beredskapen och förbättra riskanalysen och den livsviktiga rapporteringen i samband med kriser.

EU har allt mer informerat européerna om riskerna med desinformation under coronakrisen och ökat sitt samarbete med andra internationella aktörer, bl.a. WHO, G7-länderna och Nato.

Detta samarbete bör bli effektivare så att man kan ingripa mot utländska påverkansförsök och desinformation på ett bättre sätt.

EU kommer att intensifiera sitt stöd och bistånd till civilsamhällets aktörer, oberoende medier och journalister i tredjeländer bl.a. som ett led i paketet Team Europa.

EU kommer också att öka stödet för att övervaka kränkningar av pressfriheten och verka för ett säkrare medieklimat.

Utländska aktörer och vissa tredjeländer, i synnerhet Ryssland och Kina, har ägnat sig åt målinriktade påverkansoperationer och desinformationskampanjer i EU, i EU:s grannskap och globalt. Exempelvis har arbetsgruppen East Stratcom inom Europeiska utrikestjänsten upptäckt och avslöjat mer än 550 desinformationsutsagor på sin webbplats EUvsDisinfo.

Konsumenterna påverkas också av desinformation under coronakrisen. Många konsumenter har vilseletts till att köpa orimligt dyra, ineffektiva eller potentiellt farliga produkter, och plattformarna har därför tagit bort miljontals vilseledande annonser.

EU-kommissionen kommer att fortsätta samarbeta med plattformarna och stödja de nationella myndigheternas åtgärder för att skydda konsumenterna.

I oktober 2018 undertecknades EU:s uppförandekod av Facebook, Google, Twitter och Mozilla samt av onlineplattformarnas branschorganisationer, reklambranschen och annonsörerna, som ett självregleringsverktyg mot desinformation. De som undertecknat uppförandekoden inkom med självbedömningar i oktober 2019. EU-kommissionen kommer att offentliggöra en omfattande bedömning inom de närmaste veckorna.

Dessutom bör plattformarna tillhandahålla månatliga rapporter med mer detaljerade uppgifter om deras åtgärder för att främja trovärdigt innehåll och begränsa desinformation och annonsering som rör coronaviruset.

De bör utöka sitt samarbete med faktagranskare – i alla EU-länder och för alla språk – och forskare. De bör också öka öppenheten och insynen när det gäller att informera användare som kommer i kontakt med desinformation.

EU-kommissionen uppmuntrar starkt övriga berörda aktörer som ännu inte undertecknat uppförandekoden att delta i detta nya rapporteringsprogram.

Baserat på arbetet i det nyligen inrättade europeiska observatoriet för digitala medier kommer EU att stärka sitt stöd till faktagranskare och forskare.

De åtgärder som föreslås i dag kommer särskilt att beaktas i den europeiska handlingsplanen för demokrati och rättsakten om digitala tjänster.

EU-kommissionens åtgärder mot desinformation i samband med coronapandemin:

https://ec.europa.eu/coronavirus-disinformation_sv

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll ett videotal om desinformation i samband med coronaviruset:

Läs mer i det utförligare pressmeddelandet:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_1006

Europeiska kommissionens representation i Finland

Informationschef
Pia Siitonen
tfn (09) 6226 5473, GSM 040 535 5979
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Informatör
Nina Hotti
tfn (09) 6226 5465, GSM 050 384 7857
fornamn [dot] efternamnatec [dot] europa [dot] eu (fornamn[dot]efternamn[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Följ oss på Twitter @eukomissio

Översikt

Publiceringsdatum
10 juni 2020
Upphovsman
Representationen i Finland