Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Lehdistötiedote2. helmikuuta 2022Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

EU tavoittelee uudella strategialla globaalia johtoasemaa standardien määrittämisessä

Standardisation

Komissio esittää tänään uuden standardointistrategian, jossa hahmotellaan EU:n standardointitoimintaa niin sisämarkkinoita kuin maailmanmarkkinoitakin varten.

Standardit muodostavat EU:n sisämarkkinoiden ja maailmanlaajuisen kilpailukyvyn perustan. Uuden strategian tavoitteena on vahvistaa EU:n maailmanlaajuista kilpailukykyä sekä mahdollistaa palautumiskykyinen, ympäristöystävällinen ja digitaalinen talous. Strategialla halutaan myös varmistaa, että teknologian kehitys ei vaaranna demokraattisten arvojen toteutumista.

Tämänpäiväisen strategian yhteydessä julkaistaan ehdotus standardointiasetuksen muuttamisesta, kertomus kyseisen asetuksen täytäntöönpanosta ja eurooppalaista standardointia koskeva unionin vuotuinen työohjelma 2022.

Standardit auttavat valmistajia varmistamaan tuotteiden ja palvelujen yhteentoimivuuden, pienentämään kustannuksia, parantamaan turvallisuutta ja edistämään innovointia. Standardien ansiosta voimme luottaa siihen, että tuote tai palvelu on toimiva ja turvallinen eikä aiheuta haittaa ihmisille tai ympäristölle. Kun noudatetaan yhdenmukaistettuja standardeja, voidaan olla varmoja siitä, että tuotteet ovat EU:n lainsäädännön mukaisia.

Jotta EU voisi jatkossakin olla mukana määrittämässä maailman standardeja, sen on oltava vahvasti läsnä standardointitoiminnassa ja johdettava standardointiin liittyvää työtä kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisissä elimissä. Luomalla maailmanlaajuisia standardeja EU vie arvojaan muualle ja toisaalta tarjoaa EU:n yrityksille arvokkaan ensimmäisen toimijan edun.

Tänään esitetyssä strategiassa ehdotetaan viittä keskeistä toimenpidekokonaisuutta:

  1. Ennakoidaan, priorisoidaan ja ratkaistaan strategisten alojen standardointitarpeet: Standardeja on saatava käyttöön nopeammin, ja niiden on oltava EU:n innovaatio- ja toimintapoliittisen ohjelman mukaisia.
  2. Parannetaan eurooppalaisen standardointijärjestelmän hallintoa ja eheyttä: Eurooppalaisten standardien, jotka tukevat EU:n toimintapolitiikkaa ja lainsäädäntöä, on oltava eurooppalaisten toimijoiden päätettävissä. Komissio ehdottaa standardointiasetukseen muutosta, jolla parannetaan eurooppalaisen standardointijärjestelmän hallinnointia.
  3. Edistetään Euroopan johtoasemaa maailmanlaajuisia standardeja koskevissa asioissa: Korkean tason foorumin kautta komissio perustaa yhdessä EU-maiden ja kansallisten standardointielinten kanssa mekanismin tiedonvaihtoa ja koordinointia varten ja jotta EU:n ääni saadaan paremmin kuuluviin kansainvälisessä standardoinnissa.
  4. Tuetaan innovointia: Tehostetaan standardointia auttamalla Horisontti 2020- ja Euroopan horisontti -ohjelman puitteissa tutkijoita testaamaan, mikä on heidän tutkimustulostensa merkityksellisyys standardoinnin kannalta.
  5. Mahdollistetaan standardointiasiantuntijoiden seuraavan sukupolven kehittyminen: Euroopalla on edessään sukupolvenvaihdos. Komissio aikoo edistää standardoinnin tuntemusta tiedeyhteisön parissa esimerkiksi järjestämällä EU:n yliopistopäiviä sekä tutkijoille tarkoitettuja koulutuksia.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_661

 

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Tiedottaja
Nina Hotti
puh. 050 384 7857
nina [dot] hottiatec [dot] europa [dot] eu (nina[dot]hotti[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
2. helmikuuta 2022
Laatija
Suomen-edustusto