Siirry pääsisältöön
Suomen-edustusto
Uutisartikkeli28. kesäkuuta 2021Suomen-edustustoArvioitu lukuaika: 1 min

EU saattaa työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat säännöt ajan tasalle

Komissio hyväksyy tänään työterveyttä ja ‑turvallisuutta koskevan EU:n strategian kaudelle 2021–2027. Strategiassa määritellään keskeiset toimet, joita työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kohentaminen lähivuosina edellyttää.

Koronapandemia on osoittanut, miten ratkaiseva merkitys työterveydellä ja ‑turvallisuudella on työntekijöiden terveyden suojelulle, yhteiskunnan toiminnalle sekä kriittisen taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan jatkuvuudelle.

Edistystä on viime vuosikymmenten aikana jo tapahtunut, sillä esimerkiksi kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä EU:ssa on pudonnut 70 prosentilla vuosien 1994 ja 2018 välillä.

Myönteisestä kehityksestä huolimatta vuonna 2018 EU:ssa tapahtui edelleen 3 300 kuolemaan johtanutta ja 3,1 miljoonaa lievempää tapaturmaa. Joka vuosi yli 200 000 työntekijää menehtyy työperäisiin sairauksiin.

Ajan tasalle saatetun strategian myötä EU:n toimielinten, jäsenmaiden ja työmarkkinaosapuolten on helpompi keskittyä työntekijöiden suojelun yhteisiin painopisteisiin.

Strategiassa esitetyillä toimilla saadaan myös leikattua terveydenhuollon kustannuksia ja autetaan pk- ja muita yrityksiä lisäämään tuottavuuttaan ja kilpailukykyään sekä toimintansa kestävyyttä.

Uudessa strategiassa keskitytään kolmeen monialaiseen tavoitteeseen, jotka ovat vihreän ja digitaalisen siirtymän sekä väestörakenteen muuttumisen aiheuttamien muutosten hallinta, onnettomuuksien ja sairauksien ehkäisyn parantaminen sekä parempi varautuminen mahdollisiin tuleviin kriiseihin.

Komissio aikoo tarkastella uudelleen työpaikkadirektiiviä ja näyttöpäätetyötä koskevaa direktiiviä sekä saattaa asbestia ja lyijyä koskevat raja-arvot ajan tasalle.

Komissio aikoo myös valmistella mielenterveyttä työpaikalla koskevan EU:n tason aloitteen, jossa tarkastellaan työntekijöiden mielenterveyteen liittyviä uusia kysymyksiä sekä ehdotetaan toimintaohjeita.

Strategialla edistetään nollavisiota työperäisten kuolemantapausten suhteen koko EU:ssa. Komissio aikoo myös saattaa ajan tasalle vaarallisia kemikaaleja koskevat EU:n säännöt ja pyrkiä näin torjumaan syöpää, lisääntymishäiriöitä ja hengityselinsairauksia.

Nykyisestä pandemiasta saatujen kokemusten pohjalta komissio aikoo kehittää hätätilanteissa sovellettavia menettelyjä ja ohjeita toimenpiteiden nopeaa käyttöönottoa, toteutusta ja seurantaa varten mahdollisten tulevien terveyskriisien varalta.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_21_3170

Euroopan komission Suomen-edustusto

Tiedotuspäällikkö
Pia Siitonen
puh. 040 535 5979
pia [dot] siitonenatec [dot] europa [dot] eu (pia[dot]siitonen[at]ec[dot]europa[dot]eu)

Seuraa Twitterissä @eukomissio

Tiedot

Julkaisupäivä
28. kesäkuuta 2021
Laatija
Suomen-edustusto